Wat is de Werking van CBD Olie Bij Ontstekingen?

Werking van CBD Olie Bij Ontstekingen

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat CBD een ontstekingsremmende werking kan hebben.

CBD’s ontstekingsremmende werking is ook deels de reden waarom het in sommige gevallen een pijn-reducerende werking kan hebben.

Maar hoe werken CBD en CBD olie precies bij ontstekingen?

En hoe moet je het gebruiken om deze ontstekingsremmende werking te activeren?

Vandaag ga je leren wat de wetenschap te zeggen heeft over de ontstekingsremmende werking van CBD.

Disclaimer: Flowerside CBD producten zijn niet geschikt om gebruikt te worden tegen ontstekingen. Ontstekingen zijn medisch van aard. Voor medische aandoening dient men een dokter te raadplegen. Flowerside CBD producten zijn enkel en alleen geschikt om als voedingssupplement gebruikt te worden. Dit artikel dient enkel en alleen als een overzicht van de wetenschappelijke literatuur omtrent dit onderwerp.

Wat Zijn Ontstekingen Eigenlijk?

Een ontsteking is een natuurlijk proces van je lichaam om schade ergens in je lichaam te herstellen. Je lichaam schakelt witte bloedcellen en proteïnes in om beschadigd weefsel op te sporen en te vernietigen.

Dit kan zijn bijvoorbeeld zijn als gevolg van een bacteriële of virale infectie.

Over het algemeen, komt een ontstekingsreactie van je lichaam het genezingsproces ten goede. Het probleem ontstaat wanneer je lichaam te sterk reageert of te lang doorgaat met de ontstekingsreactie. Chronische ontsteking is in verband gebracht met een verhoogd risico op allerlei ziektes zoals diabetes, hartaandoeningen, en kanker.

Chronische ontsteking kan ook in stand worden gehouden door je leefstijl zoals wat je precies eet en hoeveel je beweegt.

Bepaalde voeding werkt chronische ontsteking in de hand, terwijl andere voeding een ontstekingsremmend effect kan hebben.

CBD behoort tot de laatste (ontstekingsremmende) voedingsmiddelen.

CBD Als Ontstekingsremmend Middel

Vroeg in het onderzoek naar CBD, kwam al naar voren dat CBD een sterke ontstekingsremmende werking kan hebben. De werking van CBD bij ontstekingen wordt vaak tegelijk onderzocht met de werking van CBD bij pijn.

Bijvoorbeeld in 1988 vonden onderzoekers al dat CBD één van de meest effectieve ontstekingsremmende cannabinoïden is (1).

In dit onderzoek werd onderzocht in hoeverre CBD en twee andere cannabinoïden, CBN en THC, een ontstekingsremmende en pijn-reducerende werking hebben bij muizen die azijnzuur en een vorm van forbol kregen toegediend om pijn en ontsteking te stimuleren.

Alle drie de cannabinoïden bleken effectief in het reduceren van pijn en hadden een ontstekingsremmende werking. Echter was CBD het meest effectief. Dit was bij een dosis van 100 microgram per 1kg lichaamsgewicht. Bij deze dosis bleek CBD bleek zelfs effectiever dan aspirine in het remmen van ontsteking.

Echter kunnen de dosissen gebruikt in deze studie niet één-op- één vertaald worden naar menselijke dosissen. Ook al gebruik je een dosis uitgedrukt, in milligram of microgram per kilogram lichaamsgewicht, kan een effectieve dosis bij muizen compleet ineffectief zijn bij mensen, of juist een veel te hoge dosis zijn. Dierenstudies kunnen daarom nooit gebruikt worden om praktische tips te geven voor het gebruik van CBD bij mensen.

In de laatste jaren is er ook onderzoek gedaan naar het effect van CBD op ontstekings-gerelateerde aandoeningen bij mensen.

Bijvoorbeeld een klinisch experiment uit 2019 wees uit dat CBD ontstekings-veroorzaakte ‘lekkende darm’ kan voorkomen (2). De darmen hebben een belangrijke beschermingsfunctie, wanneer de darmen bijvoorbeeld onverteerde proteïnes of giftige stoffen in de bloedbaan lekken, kun je allerlei negatieve effecten ervaren. De onderzoekers wijzen erop dat CBD een belangrijke rol kan spelen bij het Prikkelbare Darm Syndroom.

Een recente studie die het effect van CBD onderzocht op COVID-19 infectie suggereert dat CBD de acute ontsteking die gepaard kan gaan met COVID-19 infectie kan verminderen (3). COVID-19 infectie kan gepaard gaan met een sterke vermeerdering van ontstekingsbevorderende proteïnen genaamd ‘cytokinen’. Meerdere studies hebben laten zien CBD ontstekingsbevorderende cytokinen kan verminderen. De onderzoekers vragen zich af of CBD niet onderzocht moet worden als een potentieel middel om de symptomen van COVID-19 infectie te verminderen.

Meerdere onderzoeken hebben laten zien dat CBD ook positieve effecten kan hebben op huid-gerelateerde ontstekingen.

Bijvoorbeeld een studie uit 2019 wees uit dat CBD effectief was in het verbeteren van ontstekings-gerelateerde huidaandoeningen (4). Niet alleen was CBD effectief, maar het had ook geen bijwerkingen.

Reguliere CBD olie kan ook op de huid gesmeerd worden en dit kan dus verschillende gunstige effecten op je huid. Eén van deze gunstige effecten kan een ontstekingsremmende werking zijn.

Hoe Werkt CBD Als Ontstekingsremmende Stof?

In de afgelopen jaren is meer en meer duidelijk geworden over hoe CBD werkt als ontstekingsremmende stof.

Maar ook is duidelijk geworden dat CBD’s effect in het menselijk lichaam complex van aard is en dat de werking van CBD niet samen te vatten is in twee, of drie processen.

Een belangrijk proces die de werking van CBD als ontstekingsremmende stof kan verklaren is CBD’s activatie van cannabinoïde receptor 2 (CB2) (5). Activatie van CB2 is in verband gebracht met een reductie in ontstekingsbevorderende proteïnen die onder ‘cytokinen’ vallen.

Ook is aangetoond dat CBD de vermenigvuldiging van witte bloedcellen kan verminderen (5). Witte bloedcellen hebben een belangrijke rol in je je immuunsysteem. Echter zijn deze cellen vaak te actief bij chronische ontstekingen.

CBD activeert ook ‘vanilloid receptoren’. Doordat deze receptoren door de activatie van CBD minder gevoeliger worden, gaat er een ontstekingsremmende werking uit van CBD (6). Een neveneffect van het minder gevoelig maken van je ‘vanilloid receptoren’ is verminderde ontsteking en pijn.

CBD activeert ook een peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptor (PPARγ) (7). Activatie van deze receptor is in verband gebracht met een ontstekingsremmende werking doordat deze activatie indirect expressie van ontstekingsbevorderende genen reduceert (8).

CBD activeert verschillende adenosine receptoren (9). Adenosine receptoren hebben een belangrijke rol in de regulering van ontstekings-gerelateerde processen in het lichaam. Meerdere onderzoeken hebben laten zien dat adenosine receptoren en stoffen die adenosine receptoren activeren, een ontstekingsremmende werking kunnen hebben (10).

Hoe Moet je CBD Olie Gebruiken Voor een Ontstekingsremmende Werking?

We raden af om CBD olie te gebruiken voor ontstekingen die medisch van aard zijn.

Voor dit type ontstekingen moet men een dokter raadplegen.

Als je CBD olie wilt gebruiken voor een algemeen ontstekingsremmend effect net zoals bijvoorbeeld kurkuma of gember dit ook hebben, raden we je aan om een echte full-spectrum CBD olie te nemen in een dosis van tussen de 30mg en 100mg per dag.

Ook voor sport-gerelateerde pijntjes en ontstekingen raden we een dosis aan van tussen de 30mg en 100mg.

Iedereen reageert anders op CBD, dus experimenteer vooral met de dosis.

Bronnen:

  • Formukong, E. A., Evans, A. T., & Evans, F. J. (1988). Analgesic and antiinflammatory activity of constituents ofCannabis sativa L. Inflammation, 12(4), 361–371. https://doi.org/10.1007/bf00915771
  • Couch, D. G., Cook, H., Ortori, C., Barrett, D., Lund, J. N., & O’Sullivan, S. E. (2019). Palmitoylethanolamide and Cannabidiol Prevent Inflammation-induced Hyperpermeability of the Human Gut In Vitro and In Vivo—A Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Controlled Trial. Inflammatory Bowel Diseases, 25(6), 1006–1018. https://doi.org/10.1093/ibd/izz017
  • Costiniuk, C. T., & Jenabian, M. A. (2020). Acute inflammation and pathogenesis of SARS-CoV-2 infection: Cannabidiol as a potential anti-inflammatory treatment? Cytokine & Growth Factor Reviews, 53, 63–65. https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2020.05.008
  • Palmieri B, Laurino C, Vadalà M. A therapeutic effect of cbd-enriched ointment in inflammatory skin diseases and cutaneous scars. Clin Ter. 2019 Mar-Apr;170(2):e93-e99. doi: 10.7417/CT.2019.2116. PMID: 30993303
  • Atalay, S., Jarocka-Karpowicz, I., & Skrzydlewska, E. (2019). Antioxidative and Anti-Inflammatory Properties of Cannabidiol. Antioxidants, 9(1), 21. https://doi.org/10.3390/antiox9010021
  • Pellati, F., Borgonetti, V., Brighenti, V., Biagi, M., Benvenuti, S., & Corsi, L. (2018). Cannabis sativa L. and Nonpsychoactive Cannabinoids: Their Chemistry and Role against Oxidative Stress, Inflammation, and Cancer. BioMed Research International, 2018, 1–15. https://doi.org/10.1155/2018/1691428
  • Wang, Y., Mukhopadhyay, P., Cao, Z., Wang, H., Feng, D., Haskó, G., . . . Pacher, P. (2017). Cannabidiol attenuates alcohol-induced liver steatosis, metabolic dysregulation, inflammation and neutrophil-mediated injury. Scientific Reports, 7(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-10924-8
  • Vallée, A., Lecarpentier, Y., Guillevin, R., & Vallée, J. N. (2017). Effects of cannabidiol interactions with Wnt/β-catenin pathway and PPARγ on oxidative stress and neuroinflammation in Alzheimer’s disease. Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 49(10), 853–866. https://doi.org/10.1093/abbs/gmx073
  • McPartland, J. M., Duncan, M., di Marzo, V., & Pertwee, R. G. (2015). Are cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabivarin negative modulators of the endocannabinoid system? A systematic review. British Journal of Pharmacology, 172(3), 737–753. https://doi.org/10.1111/bph.12944
  • Noji, T., Takayama, M., Mizutani, M., Okamura, Y., Takai, H., Karasawa, A., & Kusaka, H. (2002). KF24345, an Adenosine Uptake Inhibitor, Suppresses Lipopolysaccharide-Induced Tumor Necrosis Factor-α Production and Leukopenia via Endogenous Adenosine in Mice. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 300(1), 200–205. https://doi.org/10.1124/jpet.300.1.200
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00