Wat Is Het Effect van CBD Op De Bloeddruk, Hartkloppingen en de Gezondheid van Het Hart?

CBD heeft een invloed op veel verschillende processen in het lichaam.

Dit komt omdat CBD een effect op verschillende receptorensystemen, waaronder het endocannabinoïde-systeem.

Het endocannabinoïde-systeem speelt weer een belangrijke rol in het functioneren van het hart en bloedaderen.

CBD kan dus indirect een invloed uitoefenen op het functioneren van het hart en bloedaderen.

Verschillende onderzoeken hebben gekeken wat voor effect CBD heeft op verscheidene functies die te maken hebben met het functioneren van het hart.

Vandaag ga je leren wat voor effect CBD heeft op het hart waaronder het effect op:

 • Bloeddruk;
 • Hartkloppingen, en;
 • Ontstekingen in relatie tot hart- en bloedvaten.

Te starten met…

Het Effect van CBD Op Bloeddruk

De resultaten van onderzoeken die het effect van CBD op bloeddruk hebben onderzocht zijn niet eensgezind.

Terwijl een aantal studies hebben gevonden dat CBD de bloeddruk kan verlagen, hebben andere studies gevonden dat CBD weinig tot geen effect heeft op de bloeddruk.

Het meest recente onderzoek bij mensen dateert uit 2017. Dit onderzoek wees uit dat CBD zowel bloeddruk in de ruststand, als bloeddruk in een stressvolle situatie kan verlagen (1).

De deelnemers kregen een orale dosis van 600mg CBD toegediend. Bij stressvolle situaties was de bloeddruk vooral lager voor de stress werd opgeroepen en nadat de stress was opgeroepen. Het lijkt er dus op dat CBD de bloeddruk in een stressvolle situatie sneller naar ‘normaal’ brengt, maar ook dat het de bloeddruk als er een stressvolle situatie verwacht wordt ‘normaal’ houdt.

Eerdere studies wezen uit dat CBD weinig tot geen effect heeft op de bloeddruk.

Bijvoorbeeld een studie uit 2012 wees uit dat een orale dosis van 600mg CBD, driemaal toegediend met telkens 1 maand tussen elke toediening, geen significant effect had op de bloeddruk bij 12 deelnemers (2).

In deze studie werd niet gekeken naar de bloeddruk in stressvolle situaties. Een ander interessant vondst was dat THC de hartslag verhoogde met een kleine dosis van 10mg, terwijl CBD met een dosis van 600mg geen effect had op de hartslag.

Nog een oudere studie uit 2009 onderzocht het effect van 10mg THC en 600mg CBD op het functioneren van de hersenen tijdens emoties van angst (3). Een van de metingen die gedaan werd was het meten van de bloeddruk.

Zowel THC als CBD had geen effect op de bloeddruk of hartslag tijdens de angstaanjagende gebeurtenis.

Hoe kan het dat de ene studie wel een effect vindt, en de andere niet?

Onderzoekers uit de eerste studie die wel een effect vond, geven aan dat eerdere onderzoeken misschien geen effect vonden omdat ze de bloeddruk maar op één moment maten.

Het eerste onderzoek wees uit dat CBD juist effectief was in het verlagen van de bloeddruk voor een stressvolle situatie en na een stressvolle situatie. Niet per se tijdens de stressvolle situatie.

Het Effect van CBD Op Hartkloppingen

Er is geen onderzoek gedaan specifiek naar het effect van CBD op hartkloppingen bij mensen.

In een onderzoek naar zelfmedicatie met CBD producten kwam naar voren dat CBD gebruikt wordt door sommige mensen om hartkloppingen te verminderen (4).

Echter, er is geen wetenschappelijk bewijs wat aantoont dat je CBD hiervoor kunt gebruiken.

Er zijn wel een aantal onderzoeken gedaan bij dieren die het effect van CBD hebben onderzocht op hartritmestoornissen.

Bijvoorbeeld:

Een onderzoek uit 2015 liet zien dat CBD hartritmestoornissen bij ratten sterk verminderende (5). Het exacte mechanisme verantwoordelijk voor dit effect had te maken met activatie van de adenosine A1 receptor.

Zo zijn er nog een aantal dierenstudies die uitwijzen dat CBD het hartritme kan normaliseren bij een stoornis.

Ondanks al het anekdotische bewijs, betekent dit niet dat CBD een zelfde werking zal hebben bij mensen.

Sommige CBD producten bevatten een kleine hoeveelheid THC. In Nederland ligt dit vaak rond de 0.05%. In andere Europese landen ligt dit rond de 0.2%.

THC kan wel hartkloppingen veroorzaken.

Maar voor het overgrote deel van de mensen is 0.05%-0.2% THC zo weinig dat ze hier nooit hartkloppingen van zullen krijgen.

Een zeer klein percentage van de bevolking is extreem gevoelig voor THC. Deze mensen kunnen bij zeer kleine hoeveelheden THC al hartkloppingen ervaren. Echter, dit is zo een klein percentage van de bevolking, dat het bijna niet noemenswaardig is.

Iets anders wat wel eens voorkomt is dat CBD producten ‘per ongeluk’ meer THC bevatten dan mag. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er iets fout is gegaan tijdens het productieproces.

Daarom raden we altijd aan om enkel en alleen CBD producten te verkopen die met een lab-analyse rapport komen.

Op een dergelijk rapport kun je altijd het THC-percentage zien. Zo weet je zeker dat je niet te veel THC inneemt.

Ontstekingsremmende en Antioxidante Werking van CBD en Het Hart

CBD heeft een bewezen sterke ontstekingsremmende en antioxidante werking.

Verschillende studies laten zien dat CBD zelfs een sterkere ontstekingsremmende werking kan hebben dan aspirine (6).

CBD’s ontstekingsremmende werking kan potentieel ook een positief effect hebben op ontstekings-gerelateerde hartaandoeningen, of aandoeningen die als neveneffect ontsteking van hart en vaten veroorzaken zoals diabetes.

 CBD’s antioxidante werken kan potentieel ook een positief effect bij hartaandoeningen. Hartaandoeningen gaan vaak gepaard met een verhoging van vrije radicalen. Vrije radicalen kunnen cellen en weefsel beschadigen.

Toch zijn er nog geen onderzoeken gepubliceerd waarbij gekeken is naar het effect van CBD bij hartaandoeningen bij mensen.

Er is momenteel een klinisch onderzoek gaande naar het effect van CBD bij patiënten met hartfalen (7). De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd.

Naar mijn weten is dit het enige klinische onderzoek naar het effect van CBD bij hartaandoeningen.

Er zijn wel een flink aantal dierenstudies die hebben gekeken naar het effect van CBD bij hartaandoeningen.

Bijvoorbeeld:

Een onderzoek met ratten liet zien dat CBD een beschermend effect had op de hartfunctie wanneer de ratten Doxorubicin kregen toegediend (8). Doxorubicin is een medicijn wat vaak gecombineerd wordt met chemokuur bij kankerpatiënten. Het veroorzaakt oxidatieve stress en ontsteking bij het hartweefsel.

Nogmaals, dit betekent niet dat CBD hetzelfde effect heeft bij mensen.

Een ander onderzoek bij ratten met coronaire hartziekte liet zien dat CBD ontsteking in het hartgebied verminderde (9).

Conclusie

Vooralsnog is er te weinig onderzoek gedaan om sterke conclusies te maken wat betreft het effect van CBD op het hart en de bloeddruk.

CBD’s ontstekingsremmende en antioxidante werking is wel goed onderzocht.

En aangezien hartaandoeningen vaak gepaard gaan met ontsteking en oxidatieve stress, kan het zijn dat CBD een helpende rol kan hebben bij hartaandoeningen.

CBD zou ook bloeddruk kunnen verlagen voor en na stressvolle situaties.

Bronnen:

 1. Jadoon, K. A., Tan, G. D., & O’Sullivan, S. E. (2017). A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight, 2(12). https://doi.org/10.1172/jci.insight.93760
 2. Martin-Santos, R., A. Crippa, J., Batalla, A., Bhattacharyya, S., Atakan, Z., Borgwardt, S., Allen, P., Seal, M., Langohr, K., Farre, M., Zuardi, A., & K. McGuire, P. (2012). Acute Effects of a Single, Oral dose of d9-tetrahydrocannabinol (THC) and Cannabidiol (CBD) Administration in Healthy Volunteers. Current Pharmaceutical Design, 18(32), 4966–4979. https://doi.org/10.2174/138161212802884780
 3. Fusar-Poli, P., Crippa, J. A., Bhattacharyya, S., Borgwardt, S. J., Allen, P., Martin-Santos, R., Seal, M., Surguladze, S. A., O’Carrol, C., Atakan, Z., Zuardi, A. W., & McGuire, P. K. (2009). Distinct Effects of Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol on Neural Activation During Emotional Processing. Archives of General Psychiatry, 66(1), 95. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2008.519
 4. Leas, E. C., Hendrickson, E. M., Nobles, A. L., Todd, R., Smith, D. M., Dredze, M., & Ayers, J. W. (2020). Self-reported Cannabidiol (CBD) Use for Conditions With Proven Therapies. JAMA Network Open, 3(10), e2020977. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.20977
 5. Gonca, E., & Darıcı, F. (2014). The Effect of Cannabidiol on Ischemia/Reperfusion-Induced Ventricular Arrhythmias. Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics, 20(1), 76–83. https://doi.org/10.1177/1074248414532013
 6. Formukong, E. A., Evans, A. T., & Evans, F. J. (1988). Analgesic and antiinflammatory activity of constituents ofCannabis sativa L. Inflammation, 12(4), 361–371. https://doi.org/10.1007/bf00915771
 7. C. Jerjes-Sánchez, Cannabidiol in Patients with Heart Failure Failure in AHA/ACC Stages A-C, 2018, Jun. 2020. C. Jerjes-Sánchez, Cannabidiol in Patients with Heart Failure Failure in AHA/ACC Stages A-C, 2018, Jun. 2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03634189
 8. Fouad, A. A., Albuali, W. H., Al-Mulhim, A. S., & Jresat, I. (2013). Cardioprotective effect of cannabidiol in rats exposed to doxorubicin toxicity. Environmental Toxicology and Pharmacology, 36(2), 347–357. https://doi.org/10.1016/j.etap.2013.04.018
 9. Durst, R., Danenberg, H., Gallily, R., Mechoulam, R., Meir, K., Grad, E., Beeri, R., Pugatsch, T., Tarsish, E., & Lotan, C. (2007). Cannabidiol, a nonpsychoactive Cannabis constituent, protects against myocardial ischemic reperfusion injury. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 293(6), H3602–H3607. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00098.2007
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00