Wat Is De Werking van CBD? Een Overzicht van de Wetenschappelijke Literatuur

Werking CBD Olie

Vandaag ga je alle toepassingen en de werking leren van CBD.

In de laatste decennia zijn er honderden studies gepubliceerd die de verschillende toepassingen van CBD hebben onderzocht.

Uit deze studies is gebleken dat CBD veel verschillende potentiële toepassingen heeft.

Maar ook is gebleken dat er nog veel onbekend is m.b.t. de werking van CBD.

Hoe CBD precies gebruikt wordt, in wat voor vorm, en de wijze waarop, lijkt een grote invloed te hebben op wat voor effect CBD precies produceert in elk individu.

Er is momenteel geen klinisch bewijs dat aantoont dat CBD gebruikt kan worden veel toepassingen waarmee het in verband wordt gebracht. Ook suggereren wij op geen enkele manier dat CBD producten gebruikt kunnen worden bij de toepassingen die in dit artikel worden behandeld.

Disclaimer: Flowerside CBD producten zijn niet geschikt om gebruikt te worden voor medische doeleinden. Raadpleeg uw arts als u denkt een medische aandoening te hebben. Dit artikel dient enkel en alleen om een overzicht te geven van de wetenschappelijke literatuur omtrent de toeppassingen en werking van CBD en heeft geen betrekking op Flowerside CBD producten.

Studies Die Laten Zien Dat CBD Een Ontstekingsremmende Werking Heeft

CBD Ontsekingstemmende Werking

Verschillende studies hebben laten zien dat CBD een sterke ontstekingsremmende werking heeft.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 2011 onderzocht de effecten van CBD m.b.t. ontstekingen en oxidatieve stress. Deze studie vond dat CBD mogelijk een toepassing kan hebben bij verschillende medische aandoeningen die gepaard gaan met ontstekingen en oxidatieve stress (1).

CBD lijkt een sterke ontstekingsremmende werking te hebben doordat het de communicatie tussen cellen verstoort die als basis worden gezien voor het zelfvoorzienende cyclus van ontstekingen en oxidatieve stress.

Daarnaast heeft CBD een directe interactie met verschillende receptoren zoals cannabinoide receptor 1 en 2 (CB1 en CB2). In beide gevallen normaliseert CBD de activiteiten van deze receptoren.

CBD blokkeert ook verschillende enzymen zoals fatty acid amide hydrolase (FAAH). Dit enzym breekt endocannabinoïden af in je lichaam. Endocannabinoïden zijn lichaams-eigen stoffen die erg lijken op externe cannabinoïden zoals CBD. Ze spelen een belangrijke rol in het endocannabinoïde-systeem wat op zijn beurt weer een belangrijke rol speelt in verschillende lichamelijke processen zoals het functioneren van het zenuwstelsel.

Veel is nog onduidelijk over hoe CBD precies zorgt voor ontstekingsremmende en anti-oxidatie effect.

Maar duidelijk is dat CBD een dergelijke werking heeft.

Studies Die Laten Zien Dat CBD Een Kalmerende/Angstremmende Werking Heeft

CBD Kalmerend effect

Meerdere studies hebben gekeken of en in wat voor mate CBD een kalmerende werking heeft in mensen met een angststoornis.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 2011 vergeleek 2 groepen met een sociale angststoornis hoe ze scoorden op verschillende ‘angst’-metingen. De eerste groep kreeg een orale dosis CBD toegediend. De tweede groep kreeg een placebo (2).

Het onderzoek wees uit dat de CBD-groep een significante vermindering van angst ervaarde vergeleken met de placebo groep.

Een andere studie uit 2011 die keek naar het effect van CBD in mensen met een sociale angststoornis die een publieke presentatie moesten houden, liet zien dat (3):

Wanneer CBD voor de presentatie genomen werd, zorgde dit voor een significante vermindering van:

 • Angstgevoelens;
 • Cognitieve beperking, en;
 • Een kwalitatief betere presentatie.

De meest geaccepteerde hypothese m.b.t. hoe CBD deze werking heeft in het menselijk lichaam heeft te maken met het feit dat CBD de 5-HT1a-receptor (een serotonine-subtype-receptor) activeert.

Studies Die Laten Zien Dat CBD Een Anti-Epileptische Werking Heeft

Epilepsie is momenteel de best onderzochte medische aandoening waar een op CBD-gebaseerd medicijn voor wordt geschreven in de Veringde Staten: Epidiolex.

Verschillende studies hebben laten zien dat CBD een uitkomst kan bieden voor bepaalde vormen van epilepsie.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 1980 liet al zien dat CBD een positief effect kan hebben op epilepsie. 8 epilepsiepatiënten kregen 200-300mg CBD toegediend. 7 van de 8 patiënten had een significante vermindering in epilepsieaanvallen (4).

Een recentere studie uit 2015 liet zien dat CBD vooral effectief bleek bij epilepsiepatiënten waarbij traditionele medicatie niet goed bij aanslaat (5).

Studies Die Laten Zien Dat CBD een Anti-Depressie/Opbeurende Werking Heeft

Dierenstudies hebben laten zien dat CBD een antidepressieve werking kan hebben.

Een studie uit 2014 die met verschillende modellen onderzocht hoe dieren zoals ratten en muizen reageren op verschillende angst- en depressie-opwekkende tests vond dat CBD een angst remmende en antidepressieve werken kan hebben (6).

CBD lijkt een antidepressieve werking te hebben door de 5-HT1a-receptor (een serotonine-subtype-receptor) te activeren.

Studies Die Laten Zien Dat CBD een Anti-Psychotische Werking Heeft

Terwijl verschillende studies hebben laten zien dat THC, de dominante cannabinoide in wietplanten, een link heeft met de ontwikkeling van schizofrenie en psychosis…

Lijkt CBD het tegenovergestelde effect te hebben.

Een studie uit 2012 liet zien dat CBD een net zo sterke anti-psychotische werking heeft als ‘amisulpride’ (7). Amisulpride is een van de meest gebruikte medicijnen bij schizofrenie. Niet alleen bleek CBD net zo effectief, het zorgde ook voor minder bijwerkingen.

Studies Die Laten Zien Dat CBD Kan Helpen Bij Verslavingen

CBD en verslavingen

Tot nog toe lijkt CBD allesbehalve een verslavend middel.

Sterker nog:

Er zijn studies die doen vermoeden dat CBD kan helpen bij verslavingen zoals nicotine en drugs-verslavingen.

Bijvoorbeeld:

Een review-studie uit 2015 die de resultaten behandelde van 14 studies die dit onderwerp onderzochten vond het volgende:

Er zijn aanwijzingen dat CBD zou kunnen helpen bij verslavingen zoals cocaïne-, cannabis-, en rookverslavingen (8).

Hoe CBD dit effect precies produceert is onbekend. Maar CBD is in verband gebracht met veel neurale verbindingen die betrokken zijn bij verslavingen en compulsief gedrag.

Studies Die Laten Zien Dat CBD Kan Helpen Om Beter te Slapen

Er is ook wetenschappelijk bewijs dat doet vermoeden dat CBD zou kunnen helpen bij slaapproblemen.

Een recente studie uit 2019 die onderzocht wat voor effect CBD heeft op een groep patiënten met een slaapstoornis vond het volgende:

Na de eerste maand sliep 66.7% van de patiënten beter. Een verassende uitkomst was dat 25% van de patiënten slechter sliepen na het gebruik van CBD. Dit laat zien dat CBD niet altijd hetzelfde effect heeft op elke persoon.

Na de tweede maand sliep 56.1% van de patiënten beter. Ook de tweede maand sliep ongeveer 25% van de patiënten die CBD toegediend kregen, slechter (9).

Studies Die Laten Zien Dat CBD Kwaliteit van Leven Kan Verbeteren bij de ziekte van Parkinson’s

In ieder geval een studie heeft laten zien dat CBD de kwaliteit van leven kan verbeteren van patiënten met de ziekte van Parkinson’s.

Deze studie uit 2014 onderzocht wat voor effect CBD heeft op verschillende metingen die de ‘kwaliteit van leven’ meten. De onderzoekers vonden dat patiënten die dagelijks 300mg CBD toegediend kregen, significant hoger scoorden op deze metingen (10).

De metingen bestonden uit verschillende onderwerpen zoals emotionele gesteldheid en fysieke omstandigheden.

Studies Die Hebben Gekeken Naar Het Effect Van CBD Op Verschillende Vormen van Kanker

Verschillende studies hebben laten zien dat CBD een antitumor activiteit heeft in bepaalde omstandigheden.

Een studie uit 2010 liet zien dat CBD blaaskankercellen kan verminderen door calciumconcentraties in deze cellen constant te verhogen (11).

Een andere studie uit 2004 liet zien dat wanneer een celkweekmedium van hersentumorcellen werd blootgesteld aan CBD, de kans dat deze hersentumorcellen overleefden lager werd (12).

Een studie uit 2011 liet zien dat CBD de dood van borstkankercellen stimuleerde, onafhankelijk van activering van cannabinoïde- en vanilloïdereceptoren (13).

Een in 2013 uitgevoerd onderzoek toonde aan dat CBD een verminderde levensvatbaarheid (cel levensduur) veroorzaakte die gepaard ging met apoptose (celdood) in longkankercellijnen (A549, H460) en primaire cellen van een patiënt met longkanker (14).

Belangrijk: Dit zijn verkennende studies en we willen op geen enkele manier de suggestie wekken dat CBD gebruikt kan wordt tegen kanker. Er is absoluut geen wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat CBD gebruikt kan worden tegen kanker in mensen.

Studies Die Hebben Gekeken Naar Het Effect van CBD Op Gewichts- Toe- en Afname

CBD en gewicht

Er zijn studies die hebben laten zien dat CBD kan leiden tot gewichtsafname, maar ook tot gewichtstoename.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 2013 vond dat ratten die werden geïnjecteerd met CBD-doses van 2,5 en 5 mg/kg/dag veel minder lichaamsgewichtstoename hadden dan ratten die geen CBD kregen. Beide groepen ratten hadden een ‘meer-dan-gemiddelde’ voedselinname (15).

Maar er is ook een studie die het tegenovergestelde vond.

Deze studie uit 2020 liet zien dat CBD leidde tot een toename van het lichaamsgewicht bij 4 van de 13 patiënten met de ziekte van Parkinson. De patiënten kregen gedurende 10-15 dagen een sterk gezuiverde vorm van CBD in doses van 20-25 mg/kg/dag (16).

Het is dus nog erg onduidelijk of CBD tot gewichtstoename of afname kan leiden en in welke omstandigheden het een of het andere precies optreedt.

Bijwerkingen van CBD

De wetenschappelijke literatuur laat zien dat CBD ook een aantal bijwerking kan hebben.

De meest voorkomende bijwerkingen van CBD zijn mild:

 • Diarree;
 • Pyrexie;
 • Verminderde eetlust, en;
 • Slaperigheid.

Er zijn ook mogelijke bijwerkingen wanneer je CBD neemt met medicatie. CBD heeft een directe interactie met bepaalde leverenzymen die een belangrijke rol hebben bij het metabolisme van een groot aantal medicijnen.

Daarom is het belangrijk als je medicatie gebruikt eerst advies aan je dokter te vragen alvorens je besluit CBD te gebruiken.

Conclusie

Belangrijk om te herhalen is dat dit artikel op geen enkele manier de suggestie probeert te wekken dat Flowerside CBD producten voor medische doeleinden gebruikt kunnen worden.

Het artikel dient alleen als een overzicht voor de wetenschappelijke literatuur omtrent de werking en verschillende (potentiële) toepassingen van CBD.

CBD lijkt een breed scala aan werkingen en toepassingen te hebben. Verdere studies zullen moeten uitwijzen of en hoe CBD precies toegepast kan worden.

Bronnen:

 1. Booz, G. W. (2011). Cannabidiol as an emergent therapeutic strategy for lessening the impact of inflammation on oxidative stress. Free Radical Biology and Medicine, 51(5), 1054–1061. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.01.007
 2. Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F. L., Martin-Santos, R., . . . Hallak, J. E. C. (2010). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. Journal of Psychopharmacology, 25(1), 121–130. https://doi.org/10.1177/0269881110379283
 3. Bergamaschi, M. M., Queiroz, R. H. C., Chagas, M. H. N., de Oliveira, D. C. G., de Martinis, B. S., Kapczinski, F., . . . Crippa, J. A. S. (2011). Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Neuropsychopharmacology, 36(6), 1219–1226. https://doi.org/10.1038/npp.2011.6
 4. Cunha, J. M., Carlini, E., Pereira, A. E., Ramos, O. L., Pimentel, C., Gagliardi, R., . . . Mechoulam, R. (1980). Chronic Administration of Cannabidiol to Healthy Volunteers and Epileptic Patients. Pharmacology, 21(3), 175–185. https://doi.org/10.1159/000137430
 5. Rosenberg, E. C., Tsien, R. W., Whalley, B. J., & Devinsky, O. (2015). Cannabinoids and Epilepsy. Neurotherapeutics, 12(4), 747–768. https://doi.org/10.1007/s13311-015-0375-5
 6. Schier, A., Ribeiro, N., Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrion, O., Crippa, J., . . . Silva, A. (2014). Antidepressant-Like and Anxiolytic-Like Effects of Cannabidiol: A Chemical Compound of Cannabis sativa. CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, 13(6), 953–960. https://doi.org/10.2174/1871527313666140612114838
 7. Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., . . . Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. Translational Psychiatry, 2(3), e94. https://doi.org/10.1038/tp.2012.15
 8. Prud’homme, M., Cata, R., & Jutras-Aswad, D. (2015). Cannabidiol as an Intervention for Addictive Behaviors: A Systematic Review of the Evidence. Substance Abuse: Research and Treatment, 9, SART.S25081. https://doi.org/10.4137/sart.s25081
 9. Shannon, S. (2019). Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. The Permanente Journal, 23. Published. https://doi.org/10.7812/tpp/18-041
 10. Chagas, M. H. N., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., . . . Crippa, J. A. S. (2014). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: An exploratory double-blind trial. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 1088–1098. https://doi.org/10.1177/0269881114550355
 11. Yamada, T., Ueda, T., Shibata, Y., Ikegami, Y., Saito, M., Ishida, Y., . . . Shimada, S. (2010). TRPV2 Activation Induces Apoptotic Cell Death in Human T24 Bladder Cancer Cells: A Potential Therapeutic Target for Bladder Cancer. Urology, 76(2), 509.e1-509.e7. https://doi.org/10.1016/j.urology.2010.03.029
 12. Massi, P., Vaccani, A., Ceruti, S., Colombo, A., Abbracchio, M. P., & Parolaro, D. (2003). Antitumor Effects of Cannabidiol, a Nonpsychoactive Cannabinoid, on Human Glioma Cell Lines. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 308(3), 838–845. https://doi.org/10.1124/jpet.103.061002
 13. Shrivastava, A., Kuzontkoski, P. M., Groopman, J. E., & Prasad, A. (2011). Cannabidiol Induces Programmed Cell Death in Breast Cancer Cells by Coordinating the Cross-talk between Apoptosis and Autophagy. Molecular Cancer Therapeutics, 10(7), 1161–1172. https://doi.org/10.1158/1535-7163.mct-10-1100
 14. Ramer, R., Heinemann, K., Merkord, J., Rohde, H., Salamon, A., Linnebacher, M., & Hinz, B. (2012). COX-2 and PPAR-γ Confer Cannabidiol-Induced Apoptosis of Human Lung Cancer Cells. Molecular Cancer Therapeutics, 12(1), 69–82. https://doi.org/10.1158/1535-7163.mct-12-0335
 15. Ignatowska-Jankowska, B., Jankowski, M. M., & Swiergiel, A. H. (2011b). Cannabidiol decreases body weight gain in rats: Involvement of CB2 receptors. Neuroscience Letters, 490(1), 82–84. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2010.12.031
 16. Leehey, M. A., Liu, Y., Hart, F., Epstein, C., Cook, M., Sillau, S., . . . Bainbridge, J. (2020b). Safety and Tolerability of Cannabidiol in Parkinson Disease: An Open Label, Dose-Escalation Study. Cannabis and Cannabinoid Research, 5(4), 326–336. https://doi.org/10.1089/can.2019.0068
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00