Werkt CBD Olie Tegen Depressie? Overzicht van de Wetenschappelijke Literatuur

CBD tegen Depressie

Vandaag ga je leren wat de wetenschap te zeggen heeft over het gebruik van CBD olie voor depressie.

Ook al zijn er verschillende studies die hebben laten zien dat CBD een depressie-verlichtende werking kan hebben…

Is er tot nu toe weinig onderzoek gedaan bij mensen.

De meeste studies zijn gedaan met dieren en zijn dus niet direct van toepassing op mensen.

Er zijn echter wel een paar studies gedaan met mensen, en de resultaten daarvan zien er veelbelovend uit.

Disclaimer: Flowerside CBD producten zijn niet geschikt om gebruikt te worden tegen depressie. Depressie is een medische aandoening. Voor medische aandoening dient men een dokter te raadplegen. Flowerside CBD producten zijn enkel en alleen geschikt om als voedingssupplement gebruikt te worden. Dit artikel dient enkel en alleen als een overzicht van de wetenschappelijke literatuur omtrent dit onderwerp.

Wat Is Depressie?

Depressie is een stemmingsstoornis waarbij de persoon zich dag in dag uit neerslachtig voelt.

Het heeft een sterk negatieve invloed op hoe iemand zich voelt, hoe iemand denkt, en hoe iemand zich gedraagt.

Vaak gaat depressie gepaard met een verminderde interesse in activiteiten waar men voorheen wel plezier en/of voldoening uit haalde.

Het is een medische aandoening die sterk verschillende oorzaken kan hebben.

Grofweg worden de oorzaken onderverdeeld in:

 • Biochemische oorzaken (als er bijvoorbeeld een disbalans is in bepaalde neurotransmitters);
 • Genetische oorzaken (verschillende studies hebben laten zien dat depressie in de familie kan zitten);
 • Persoonlijkheids-gerelateerde oorzaken (bijvoorbeeld, pessimistische persoonlijkheden zijn vaak gevoeliger voor depressie);
 • Omgevings-gerelateerde oorzaken (als je bijvoorbeeld verschillende trauma’s hebt meegemaakt).

Depressie kan dus een complexe aandoening zijn die niet altijd zomaar verklaarbaar is vanuit een simpele oorzaak.

Wat Zegt De Wetenschappelijke Literatuur Over CBD en Depressie?

Dierenstudies

Verschillende dierenstudies hebben laten zien dat CBD een depressie-verminderend effect kan hebben bij muizen en ratten.

Bijvoorbeeld een muizenstudie uit 2010 vergeleek de effecten van CBD en imipramine op muizen die blootgesteld werden aan depressie-opwekkende experimenten (1). Imipramine is een medicijn dat tegen depressie wordt gebruikt.

De studieresultaten lieten zien dat CBD vergelijkbare depressie-verminderende effecten produceerde in de muizen als imipramine. Waarschijnlijk produceerde CBD deze effecten door 5-HT(1A) serotonine receptoren te activeren.

Een recentere dierenstudie uit 2019 onderzocht de effecten van CBD op muizen en ratten die depressie-opwekkende experimenten ondergingen zoals de ‘forced swim test’ waarbij de knaagdieren in een bak met water terechtkomen en geforceerd worden om te zwemmen om te overleven (2).

De muizen en ratten kregen een enkele dosis CBD toegediend, gelijk aan 7-30mg per kilogram aan lichaamsgewicht.

De studieresultaten lieten zien dat er binnen 30 minuten al een depressie verminderende werking uitging van CBD. Zelfs 7 dagen na deze enkele dosis bleef er een depressie verminderende werking uitgaan van de CBD.

De onderzoekers zagen dat CBD, de communicatie van een bepaalde proteïne in de hersens van de muizen en ratten activeerde (BDNF-TrkB).

Interessant genoeg is er ook een studie die heeft gevonden dat CBD wel een depressie-verminderend effect kan hebben bij mannelijke ratten, maar niet bij vrouwelijke ratten (3).

Ook lijkt het precieze soort muis of rat van invloed op wat voor effect CBD produceert. Bepaalde soorten ratten en muizen lijken gevoeliger voor de effecten van CBD dan anderen (4).

Mensenstudies

Er zijn maar weinig studies gedaan met mensen in een klinische setting.

De paar studies die zijn gedaan zullen we hieronder behandelen.

Een studie uit 2018 onderzocht het effect van CBD in de hippocampus van chronische cannabisgebruikers (5). Chronisch cannabisgebruik is in verband gebracht met negatieve effecten op de hippocampus zoals een afname in volume en ook met een verhoogde kans op depressie bijvoorbeeld.

18 chronische cannabisgebruikers kregen 10 weken lang dagelijks een orale dosis van 200mg CBD toegediend. Volume-gerelateerde metingen in de hippocampus werden gedaan voor en na de 10 weken.

De metingen lieten zien dat na de 10 weken, bepaalde gebieden in de hippocampus een sterke toename in volume hadden. Ook hadden de cannabisgebruikers merkbaar minder depressie en psychotische symptomen.

Een vergelijkbare studie uit 2018 liet ook zien dat CBD depressieve en psychotische symptomen in cannabisgebruikers sterk verminderde (6).

Ook in deze studie kregen de deelnemers 10 weken lang dagelijks 200mg CBD toegediend.

Naast een verbetering in depressie en psychotische symptomen werd CBD in verband gebracht met verbeteringen in:

 • Concentratie;
 • Verbaal leervermogen, en;
 • Herinneringsvermogen.

Het effect van CBD was sterker in de deelnemers die een cannabis-verslaving hadden dan de niet-verslaafden.

Een enquête-studie uit 2018 met 2409 respondenten die het gerapporteerde effect van CBD onderzocht wees uit dat verbeteringen in de stemming een vaak genoemd effect was van CBD bij verschillende medische aandoeningen zoals pijn, angst- depressie- en slaapstoornissen (7).

Duidelijk is dat er nog veel onduidelijk is omtrent CBD en depressie bij mensen.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of CBD gebruikt kan worden, in wat voor omstandigheden en in welke dosissen.

Hoe Kan CBD een Opbeurende Werking Hebben?

CBD heeft een interactie met verschillende receptorensystemen in het menselijke lichaam.

Wanneer we het hebben over hoe CBD een positief effect op depressie kan hebben, dan lijkt vooral CBD’s interactie met serotonine receptor 5-HT(1A) een grote rol te spelen in de depressie-verlichtende effecten.

Een deel van de traditionele anti depressiva medicijnen werkt ook door het niveau van serotonine receptor 5-HT(1A) te verhogen in de hersens. Veel van deze traditionele medicijnen worden in verband gebracht met negatieve bijwerkingen zoals een verminderd libido of een verstoord slaappatroon.

De onderzoeken die naar CBD zijn gedaan laten vooralsnog geen grote bijwerkingen zien zoals bij de traditionele antidepressiva medicijnen.

Aan de andere kan is het bij traditionele antidepressiva medicijnen al wel klinisch bewezen dat ze kunnen helpen bij depressie. Dat is bij CBD nog (bijna) niet het geval.

Kan Je CBD Olie en Antidepressiva Combineren?

Verschillende studies hebben laten zien dat CBD bepaalde leverenzymen kan blokkeren.

Sommigen van deze leverenzymen spelen een belangrijke rol in de stofwisseling van veel medicijnen.

Specifiek gaat het vooral om het CYP3A4 enzym. Dit leverenzym speelt een belangrijke rol in de stofwisseling van 60% van de voorgeschreven medicijnen.

Het is dus mogelijk dat CBD olie niet te combineren is met jouw specifieke antidepressiva.

Hierover kunnen wij geen advies geven.

Als je antidepressiva gebruikt en CBD olie wilt proberen moet je eerst je dokter raadplegen. Je dokter kan een een goede inschatting maken of je medicijnen te combineren zijn met CBD producten.

Hoe Moet Je CBD Olie Voor Depressie Gebruiken?

Als je denkt een depressie te hebben, moet je om advies vragen aan je dokter. Begin niet aan zelfmedicatie met CBD olie. Zeker als je al medicijnen gebruikt moet je erg voorzichtig zijn met het gebruik van CBD olie. Vraag dus altijd advies aan je dokter.

Zoals uitgelegd is CBD geen klinisch bewezen hulpmiddel tegen depressie. De voorlopige studieresultaten zien er veelbelovend uit, maar zolang er geen grote klinische studies zijn gedaan, moeten we voorzichtig zijn met conclusies.

Als je wilt kijken of:

Dan raden we je aan om Flowerside Full Spectrum CBD Olie te proberen:

Bronnen:

 1. Zanelati, T., Biojone, C., Moreira, F., Guimarães, F., & Joca, S. (2009). Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: possible involvement of 5-HT1A receptors. British Journal of Pharmacology, 159(1), 122–128. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2009.00521.x
 2. Sales, A. J., Fogaça, M. V., Sartim, A. G., Pereira, V. S., Wegener, G., Guimarães, F. S., & Joca, S. R. L. (2018). Cannabidiol Induces Rapid and Sustained Antidepressant-Like Effects Through Increased BDNF Signaling and Synaptogenesis in the Prefrontal Cortex. Molecular Neurobiology, 56(2), 1070–1081. https://doi.org/10.1007/s12035-018-1143-4
 3. Stern, C. A. J., Gazarini, L., Takahashi, R. N., Guimarães, F. S., & Bertoglio, L. J. (2012). On Disruption of Fear Memory by Reconsolidation Blockade: Evidence from Cannabidiol Treatment. Neuropsychopharmacology, 37(9), 2132–2142. https://doi.org/10.1038/npp.2012.63
 4. El-Alfy, A. T., Ivey, K., Robinson, K., Ahmed, S., Radwan, M., Slade, D., . . . Ross, S. (2010). Antidepressant-like effect of Δ9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 95(4), 434–442. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2010.03.004
 5. Beale, C., Broyd, S. J., Chye, Y., Suo, C., Schira, M., Galettis, P., . . . Solowij, N. (2018). Prolonged Cannabidiol Treatment Effects on Hippocampal Subfield Volumes in Current Cannabis Users. Cannabis and Cannabinoid Research, 3(1), 94–107. https://doi.org/10.1089/can.2017.0047
 6. Solowij, N., Broyd, S. J., Beale, C., Prick, J. A., Greenwood, L. M., van Hell, H., . . . Yücel, M. (2018). Therapeutic Effects of Prolonged Cannabidiol Treatment on Psychological Symptoms and Cognitive Function in Regular Cannabis Users: A Pragmatic Open-Label Clinical Trial. Cannabis and Cannabinoid Research, 3(1), 21–34. https://doi.org/10.1089/can.2017.0043
 7. Corroon, J., & Phillips, J. A. (2018b). A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users. Cannabis and Cannabinoid Research, 3(1), 152–161. https://doi.org/10.1089/can.2018.0006
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00