Werkt CBD Olie Tegen Pijn? Een Overzicht van de Wetenschappelijke Literatuur

CBD Olie tegen Pijn

In verschillende enquête studies, fora en social media komt naar voren dat CBD olie gebruikt kan worden tegen pijn.

Maar is hier ook wetenschappelijk bewijs voor?

Vandaag gaan we je leren wat de wetenschap te zeggen heeft over de pijnstillende effecten van CBD.

Disclaimer: Flowerside CBD producten zijn niet geschikt om gebruikt te worden tegen pijnaandoeningen. Pijnaandoeningen zijn medisch van aard. Voor medische aandoening dient men een dokter te raadplegen. Flowerside CBD producten zijn enkel en alleen geschikt om als voedingssupplement gebruikt te worden. Dit artikel dient enkel en alleen als een overzicht van de wetenschappelijke literatuur omtrent dit onderwerp.

De Verschillende Soorten Pijnaandoeningen Waar Onderzoek Naar is Gedaan

Pijnaandoeningen kunnen sterk verschillende oorzaken hebben. Er zijn ook een groot aantal verschillende pijnaandoeningen.

Bij een deel van deze pijnaandoeningen is het effect van CBD onderzocht in zowel dierenstudies, als mensenstudies.

Klinisch bewijs dat CBD help bij pijnaandoeningen is erg beperkt.

Chronische Pijn en CBD

Verschillende onderzoeken hebben het effect van CBD onderzocht bij chronische pijn.

De meeste van deze onderzoeken zijn dierenstudies.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 2012 onderzocht de effecten van CBD op chronische ontstekings-gerelateerde en neuropathische pijn bij muizen (1).

Het onderzoek wees uit dat CBD deze soort pijn kon onderdrukken door een interactie met glycinereceptoren. Gedurende het gehele onderzoek was er geen sprake van een opbouw in tolerantie of bijwerkingen.

Glycinereceptoren (GlyR’s) spelen een belangrijke rol bij de regulatie van pijn op in het ruggenmerg.

Er zijn ook onderzoeken gedaan met mensen.

Een recent onderzoek uit 2018, uitgevoerd bij menselijke niertransplantatiepatiënten onderzocht het effect van CBD bij de behandeling van chronische pijn (2). Het onderzoek wees uit dat:

 • 2 van de 7 patiënten een totale vermindering van de pijn ervaarden. Dit was met een initiële dosis van 100 mg CBD/dag en een progressieve verhoging tot 300 mg CBD/dag (verspreid over de dag in kleinere doses);
 • 4 van de 7 patiënten hadden een gedeeltelijke vermindering van de pijn met een initiële dosis van 100 mg CBD/dag en een progressieve verhoging tot 300 mg CBD/dag (verspreid over de dag in kleinere doses). Bij deze patiënten verminderde de pijn aanzienlijk maar verdween niet volledig, en;
 • 1 patiënt ervaarde geen verminderde pijn.

Interessant: uit dezelfde studie bleek dat 1 patiënt een veel beter pijnstillend effect ervaarde met een lagere dosis CBD (minder dan 300 mg CBD/dag). Dit betekent dat er nog veel onderzocht moet worden met betrekking tot het gebruik van CBD tegen pijn en effectieve dosissen.

Naast CBD onderzoeken, zijn er verschillende onderzoeken gedaan met preparaten die zowel CBD als THC bevatten. Een van deze preparaten is momenteel een klinisch goedgekeurd medicijn voor bepaalde pijnaandoeningen: Nabiximols (of Sativex).

Nabiximols bevat ongeveer evenveel THC als CBD.

Verschillende studies hebben laten zien dat Nabiximols effectief kan zijn voor pijnaandoeningen.

Bijvoorbeeld een klinische studie uit 2009 met 177 kanker-gerelateerde pijn patiënten wees uit dat na 2 weken een groot deel van de patiënten significant minder pijn ervaarden (3).

Bij dit medicijn is het echter lastig te zeggen of de pijn verminderende effecten uitgaan van:

CBD en Chronische Darmontsteking

CBD olie en darmontsteking

Er is ook onderzoek gedaan naar cannabinoïden en het effect bij darmaandoeningen.

Een deel van deze onderzoeken is gericht op het effect van CBD bij pijn die gepaard gaat met aandoeningen zoals ontstekings-gerelateerde darmaandoeningen.

Een onderzoek studie die het effect van cannabinoïden onderzocht bij de behandeling van ontstekings-gerelateerde darmziektes wees uit dat cannabinoïden in het algemeen heilzame effecten kunnen hebben bij de behandeling van ontstekings-gerelateerde darmaandoeningen (4).

Uit deze studie bleek dat van alle cannabinoïden, THC en CBD het grootste potentieel hebben.

Voor CBD specifiek is aangetoond dat het een beschermend effect kan hebben bij darmontstekingen.

Studies in de preklinische fase hebben laten zien dat CBD een ontstekingsremmend effect heeft bij darmontstekingen.

Preklinische studies bij muizen hebben aangetoond dat CBD een ontstekingsremmend effect heeft bij darmontstekingen en schade in het darmstelsel kan voorkomen (5).

Hoewel er meer onderzoek gedaan moet worden naar het exacte mechanisme, hebben onderzoekers in deze studie gevonden dat CBD werkt als een antagonist (deactivator) voor GPR55, een receptor die een cruciale rol speelt bij darmontsteking.

Door zich te binden aan de GPR55-receptor, zou CBD kunnen werken als een middel wat deze receptor ongevoelig maakt, wat zou kunnen leiden tot ontstekingsremmend effect.

Interessant om te vermelden is in deze studie een CBD-dominante cannabis-extract werd gebruikt. De onderzoekers vonden dat het ontstekingsremmende effect in deze studie niet volledig toegerekend kon worden aan CBD. Het lijkt erop dat andere werkzame stoffen in de cannabis plant ook bijdragen aan het ontstekingsremmende effect, zelfs in kleine hoeveelheden.

Dat is ook exact de reden waarom we altijd een full spectrum CBD olie aanraden.

Artritis-Gerelateerde Pijn

CBD olie en artritis

Artritis wordt gekenmerkt door een ontsteking van de gewrichten.

Er zijn ook een aantal studies die hebben gekeken naar het effect van CBD bij artritis-gerelateerde pijn.

Een onderzoek met muizen uit 2016 onderzocht het effect van een CBD-gel gesmeerd op pijnlijke plekken bij ratten met artritis (6).

De ratten kregen gedurende 4 dagen CBD-gel toegediend.

Het onderzoek wees uit dat dosissen van 6.2mg CBD en 62mg CBD per dag effectief waren voor het verminderen van de pijn. Ook werd onderzocht of er bijwerkingen waren, bij geen enkele dosis werden er bijwerkingen geconstateerd.

Een eerder onderzoek uit 2000 toonde aan dat CBD de voortgang van artritis in muizen kon tegenhouden (7).

CBD werd op twee manieren toegediend:

 • Oraal, en;
 • Injectie.

Beide methoden waren even effectief. Er was wel een verschil in hoe snel de CBD in werking trad.

Interessant om te vermelden is dat het onderzoek uitwees dat twee dosissen het meest effectief waren:

 • Een lagere dosis van 5mg per kg dag, en;
 • Een hogere dosis van 25mg per kg per dag.

Hier kun je weer zien dat de effectiviteit van CBD tegen pijn sterk afhankelijk is van de dosis. En dat hogere dosissen CBD, bij pijn gerelateerde aandoeningen niet direct tot een beter effect leidt.

CBD en Hoofdpijn

In verschillende onderzoeken is ook gekeken naar de effecten van cannabinoïden op hoofdpijn zoals migraine en chronische clusterhoofdpijn.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 2017 onderzocht de effecten van twee verschillende cannabinoïde-formuleringen op migraine en clusterhoofdpijn (8).

In fase 1 van het onderzoek kreeg een groep van 49 chronische migrainepatiënten een orale dosis THC en CBD toegediend. De geschatte THC tot CBD-verhouding van de orale dosis was 2:1 voor THC:CBD (de exacte percentages waren 19,4% THC en 9% CBD). Het resultaat was dat doses van minder dan 100 mg geen effect hadden. Wanneer een orale dosis van 200 mg werd toegediend, daalde de acute pijn met 55%.

In fase 2 van het onderzoek kregen 79 chronische migrainepatiënten gedurende drie maanden een dagelijkse dosis van 200 mg van de THC-CBD-combinatie.

De resultaten:

De ernst en het aantal clusterhoofdpijnaanvallen daalden slechts licht. De cannabinoïde formulering verminderde echter de pijnintensiteit bij migrainepatiënten met 43,5%.

Hier geldt weer:

De spray in dit onderzoek bevatte beduidend hogere concentraties THC dan dat er in CBD olie zitten.

De vraag blijft in welke mate deze pijnstillende effecten kunnen worden toegeschreven aan CBD, THC of aan de combinatie van beide cannabinoïden.

Welk Mechanisme Zorgt Ervoor Dat CBD Een Pijnstillend Effect Kan Hebben?

CBD olie Mechanisme tegen Pijn

De werking van CBD is redelijk goed onderzocht.

CBD beïnvloedt het gedrag van verschillende receptoren in het menselijke lichaam.

Sommige van deze receptoren en hun neurotransmitters spelen een belangrijke rol in pijn gerelateerde fysiologische processen zoals het voelen van pijn.

In sommige gevallen zorgt CBD ervoor dat:

Pijn-gerelateerde receptoren worden geactiveerd, wat op z’n beurt er weer voor zorgt dat neurotransmitters die ervoor zorgen dat je minder pijn voelt beter communiceren met deze geactiveerde receptoren.

In andere gevallen zorgt CBD ervoor dat:

Pijn-gerelateerde receptoren worden geblokkeerd. Deze blokkade zorgt er dan weer voor dat neurotransmitters die ervoor zorgen dat je minder pijn voelt in hogere concentraties aanwezig zijn, wat op zijn beurt weer wordt veroorzaakt doordat deze neurotransmitters niet worden heropgenomen door de geblokkeerde receptoren.

In een enkel geval kan CBD er ook voor zorgen dat bepaalde receptoren minder gevoelig worden, waardoor de neurotransmitters die je juist wel pijn laten voelen minder goed communiceren met deze receptoren.

Zoals je kunt je zien is de manier waarop CBD pijn kan verminderen complex.

Onderzoek toont aan dat CBD 5 specifieke receptoren kan beïnvloeden die in verband zijn gebracht met het ervaren van pijn:

 • Delta-opioïde receptoren;
 • 5-HT1A (hydroxytryptamine) serotoninereceptoren;
 • Adenosine-receptoren;
 • TRPV1-receptoren (vanilloïde receptoren), en;
 • Glycine receptoren.

Nu gaan we wat dieper in op CBD’s interactie met elke receptor.

CBD en zijn interactie met delta-opioïde receptoren

Opioïde receptoren zijn een reeks receptoren die in verband worden gebracht met belangrijke fysiologische processen zoals:

 • Pijnsignalering in het centrale en perifere zenuwstelsel;
 • Reproductie;
 • Groei;
 • Ademhaling, en;
 • Immunologische reactie.

Opioïde medicijnen zoals morfine zijn zeer effectief als pijnstillers omdat ze een sterke invloed hebben opioïde receptoren.

En hoewel CBD opioïde-receptoren niet rechtstreeks beïnvloedt, hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat CBD werkt als een modulator voor opioïde-receptoren (9).

In Jip en Janneke taal betekent dit dat:

CBD de effectiviteit van andere stoffen die opioïde receptoren direct beïnvloeden kan verhogen (dit wordt allosterische modulatie genoemd).

Op deze manier kan CBD helpen bij pijnverlichting.

CBD en zijn interactie met 5-HT1A (hydroxytryptamine) serotoninereceptoren

Serotonine receptoren en neurotransmitters worden in verband gebracht met verschillende fysiologische processen zoals:

 • Pijnperceptie;
 • Sensorische pijnverwerking op meerdere niveaus binnen het centrale en perifere zenuwstelsel;
 • Cardiovasculaire functie;
 • Darmmotiliteit;
 • Controle van de blaas.

Serotonine wordt vaak een “feel-good neurotransmitter” genoemd. Wanneer serotonine-neurotransmitters actief zijn in hoge concentraties, kunnen ze werken als een antidepressivum. \

Maar onderzoeken hebben laten zien dat activering van 5-HT(1A)-receptoren (een specifiek type serotoninereceptor) chronische pijn kan verminderen (10).

Het is bekend dat CBD 5-HT(1A) serotoninereceptoren activeert (11).

Het pijnstillende effect van CBD zou deels kunnen komen doordat het 5-HT(1A) serotoninereceptoren activeert.

Er zijn ook verschillende studies die hebben laten zien dat CBD stress kan verminderen en ook depressie-verbeterende werking kan hebben. Ook in deze gevallen lijkt CBD dit effect te bewerkstelligen door interactie met 5-HT(1A) serotoninereceptoren.

CBD en zijn interactie met adenosinereceptoren

Adenosinereceptoren worden geassocieerd met vele biologische functies zoals:

 • Hartfunctie;
 • Regulatie van myocardiaal zuurstofverbruik en coronaire bloedstroom;
 • Ontsteking en immuunreacties door het hele lichaam;
 • Het reguleren van de afgifte van neurotransmitters zoals dopamine en glutamaat.

Adenosinesignalering is in verband gebracht met ontstekingsremmende effecten.

De opname van adenosine is het primaire mechanisme dat adenosinesignalering stopt.

Stoffen die de opname van adenosine voorkomen, bevorderen adenosinesignalering. En stoffen die adenosinesignalering bevorderen, bevorderen ontstekingsremmende effecten.

Studies hebben aangetoond dat CBD de adenosine A2A-receptor-signalering verhoogt door remming van de adenosinetransporter (12).

Onderzoekers denken dat het mechanisme van CBD om te binden aan adenosinereceptoren deels verantwoordelijk is voor CBD’s ontstekingsremmende eigenschappen.

CBD en zijn interactie met vanilloïde receptor 1 (TRPV1)

Vanilloïde receptor 1 (TRPV1) wordt ook wel de ‘capsaïcinereceptor’ genoemd omdat het wordt geactiveerd door Capsaïcine (de irriterende stof in hete chilipepers).

Vanilloïde receptor 1 is betrokken bij de verwerking van verschillende pijnprikkels en de overdracht en modulatie van pijn.

TRPV1-receptoren werken op de tegenovergestelde manier van 5-HT(1A)-serotoninereceptoren als het gaat om pijn. Als ze actief zijn, ervaar je meer pijn.

Van CBD is aangetoond dat het zich bindt aan vanilloïdereceptoren, waardoor hun activiteit wordt geblokkeerd (13).

Een hypothese is dat wanneer CBD zich bindt aan vanilloïdereceptoren, dit leidt tot ongevoeligheid van deze receptoren waardoor ze minder actief zijn. Een gereduceerde activiteit van vanilloïdereceptoren is in verband gebracht met pijnstillende effecten.

CBD en zijn interactie met glycinereceptoren (GlyR’s)

Glycinereceptoren zijn betrokken bij het remmen van zenuwprikkels in het ruggenmerg en de hersenstam.

Activering van glycinereceptoren is in verband gebracht met verminderde communicatie tussen neuronen die gerelateerd zijn aan het ervaren van pijn.

Van CBD is aangetoond dat het glycinereceptoren activeert en de activering van glycinereceptoren is in verband gebracht met een pijn verlichtend effect (14).

Conclusie

Het lijkt erop dat CBD onder bepaalde omstandigheden een pijnstillend effect kan hebben.

Onder welke omstandigheden moet nog beter worden onderzocht. Er zijn tot nu toe geen klinische studies die hebben aangetoond dat CBD gebruikt kan worden als een pijnstiller.

Begin daarom niet aan zelfmedicatie met CBD-producten als je een pijnaandoening hebt. Raadpleeg altijd je arts.

Als je wilt kijken of CBD olie ongemakken kan verlichten raden we je aan om een flesje Flowerside Full Spectrum CBD Olie te bestellen:

Deze olie kan ook op de huid gesmeerd worden.

Bronnen:

 1. Xiong, W., Cui, T., Cheng, K., Yang, F., Chen, S. R., Willenbring, D., . . . Zhang, L. (2012). Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. Journal of Experimental Medicine, 209(6), 1121–1134. https://doi.org/10.1084/jem.20120242
 2. Cuñetti, L., Manzo, L., Peyraube, R., Arnaiz, J., Curi, L., & Orihuela, S. (2018). Chronic Pain Treatment With Cannabidiol in Kidney Transplant Patients in Uruguay. Transplantation Proceedings, 50(2), 461–464. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2017.12.042
 3. Johnson, J. R., Burnell-Nugent, M., Lossignol, D., Ganae-Motan, E. D., Potts, R., & Fallon, M. T. (2010). Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study of the Efficacy, Safety, and Tolerability of THC:CBD Extract and THC Extract in Patients with Intractable Cancer-Related Pain. Journal of Pain and Symptom Management, 39(2), 167–179. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2009.06.008
 4. Hasenoehrl, C., Storr, M., & Schicho, R. (2017). Cannabinoids for treating inflammatory bowel diseases: where are we and where do we go? Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 11(4), 329–337. https://doi.org/10.1080/17474124.2017.1292851
 5. Pagano, E., Capasso, R., Piscitelli, F., Romano, B., Parisi, O. A., Finizio, S., . . . Borrelli, F. (2016). An Orally Active Cannabis Extract with High Content in Cannabidiol attenuates Chemically-induced Intestinal Inflammation and Hypermotility in the Mouse. Frontiers in Pharmacology, 7. Published. https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00341
 6. Hammell, D., Zhang, L., Ma, F., Abshire, S., McIlwrath, S., Stinchcomb, A., & Westlund, K. (2015). Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain-related behaviours in a rat model of arthritis. European Journal of Pain, 20(6), 936–948. https://doi.org/10.1002/ejp.818
 7. Hammell, D., Zhang, L., Ma, F., Abshire, S., McIlwrath, S., Stinchcomb, A., & Westlund, K. (2015b). Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain-related behaviours in a rat model of arthritis. European Journal of Pain, 20(6), 936–948. https://doi.org/10.1002/ejp.818
 8. ePoster Session. (2017). European Journal of Neurology, 24, 123–444. https://doi.org/10.1111/ene.13367
 9. Kathmann, M., Flau, K., Redmer, A., Tränkle, C., & Schlicker, E. (2006). Cannabidiol is an allosteric modulator at mu- and delta-opioid receptors. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 372(5), 354–361. https://doi.org/10.1007/s00210-006-0033-x
 10. Bardin, L. (2011). The complex role of serotonin and 5-HT receptors in chronic pain. Behavioural Pharmacology, 22(5 and 6), 390–404. https://doi.org/10.1097/fbp.0b013e328349aae4
 11. Russo, E. B., Burnett, A., Hall, B., & Parker, K. K. (2005). Agonistic Properties of Cannabidiol at 5-HT1a Receptors. Neurochemical Research, 30(8), 1037–1043. https://doi.org/10.1007/s11064-005-6978-1
 12. Carrier, E. J., Auchampach, J. A., & Hillard, C. J. (2006). Inhibition of an equilibrative nucleoside transporter by cannabidiol: A mechanism of cannabinoid immunosuppression. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(20), 7895–7900. https://doi.org/10.1073/pnas.0511232103
 13. Costa, B., Giagnoni, G., Franke, C., Trovato, A. E., & Colleoni, M. (2004). Vanilloid TRPV1 receptor mediates the antihyperalgesic effect of the nonpsychoactive cannabinoid, cannabidiol, in a rat model of acute inflammation. British Journal of Pharmacology, 143(2), 247–250. https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0705920
 14. Xiong, W., Cui, T., Cheng, K., Yang, F., Chen, S. R., Willenbring, D., . . . Zhang, L. (2012b). Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. Journal of Experimental Medicine, 209(6), 1121–1134. https://doi.org/10.1084/jem.20120242
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00