Kan CBD Olie Voor Gewichtstoename of -afname Zorgen?

Vandaag ga je leren of CBD olie gewichtstoename of -afname kan bevorderen.

Er is helaas geen simpel antwoord op deze vraag.

Er zijn momenteel geen studies die hebben gekeken naar het effect van CBD op gewichtstoename of afname als hoofdonderwerp van de studie.

Wel zijn er studies die het effect van CBD op gewicht hebben onderzocht in de context van bijwerkingen.

Ook zijn er dierenstudies die gekeken hebben naar het effect van CBD op gewicht in bijvoorbeeld ratten.

Heeft CBD Enig Effect op het Gewicht?

Het is niet overduidelijk dat CBD überhaupt een effect heeft op gewicht.

Een aantal studies met muizen en ratten wezen uit dat CBD geen effect had op gewicht.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 2018 waarin naar de effecten van CBD op seksueel gedrag en vruchtbaarheid bij mannelijke muizen werd gekeken, wees uit dat:

Doses van 15 mg/kg/dag en 30 mg/kg/dag, gegeven gedurende 34 opeenvolgende dagen, tot geen significante veranderingen leidde in de lichaamsgewichtstoename (1).

Een andere studie uit 2018 keek naar de effecten van CBD in Wistar-ratten met schizofrenie. Ook deze studie wees uit CBD geen effecten had op de toe- of afname van het lichaamsgewicht (2). De ratten kregen gedurende 30 dagen 0,5, 1 of 5 mg/kg/dag CBD. Geen van de doses had een significant effect op het lichaamsgewicht.

Nu is het belangrijk om te begrijpen dat deze resultaten niet direct van toepassing zijn op mensen, en wel hierom:

De werking van CBD kan heel anders zijn in dieren dan in mensen.

Dierenstudies hebben vaak slechts de functie om hypotheses voor te bereiden voor studies in mensen.

Ook zijn er onderzoeken die wel effecten vonden. Zowel wat betreft gewichtstoename als gewichtsverlies.

Kan CBD-Gebruik Leiden tot Gewichtsverlies?

Er zijn een paar studies die de suggestie wekken dat CBD-gebruik tot gewichtsverlies kan leiden.

Uit een in 2011 gepubliceerd onderzoek bleek bijvoorbeeld dat CBD de toename van het lichaamsgewicht bij ratten vermindert (3).

De ratten kregen 14 opeenvolgende dagen injecties met CBD in doses van 2,5 en 5 mg/kg/dag. De onderzoekers denken dat CBD dit effect kan hebben op de toename van het lichaamsgewicht door zijn effecten op de cannabinoïde 2 (CB2) -receptor.

Zij kwamen als volgt tot deze conclusie:

Een andere stof ‘AM630’, die bekend staat als een ‘antagonist’ van de CB2-receptor, blokkeerde het effect van CBD op gewichtsverlies bij de ratten. Antagonisten blokkeren het effect van stoffen die anders een effect op een bepaalde receptor hebben. AM630 blokkeerde dus het effect van CBD op de gewichtsafname.

Maar er zijn ook een paar studies die hebben gekeken naar het effect van CBD op gewicht in mensen, maar wel in de context van bijwerkingen van CBD.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 2018 waar de lange termijneffecten van CBD bij kinderen met refractaire epilepsie werden onderzocht, wees uit dat:

10 van de 26 (38,4%) verminderde eetlust en 8 van de 26 (30,7%) gewichtsverlies ervaarden als bijwerking van langdurig CBD-gebruik (4). In één extreem geval ervaarde een patiënt een gewichtsverlies van 16,4% en moest hierdoor stoppen met het gebruik van CBD.

Belangrijk om op te merken bij deze studie is dat de patiënten relatief hoge doses CBD kregen:

Tussen 5 mg/kg/dag en 25 mg/kg/dag.

Dit betekent dat een persoon van 60 kg op één dag tot 1500 mg CBD zou innemen. Deze doses zijn aanzienlijk hoger dan de gemiddelde dosis van CBD-voedingssupplementen zoals CBD olie. Bij CBD voedingssupplementen ligt de dosis tussen 20 mg en 100 mg CBD. Zoals je kunt zien is dit veel lager dan een medicinale dosis zoals onderzocht in deze studie.

Er is ook een onderzoek wat heeft uitgewezen dat CBD gewichtstoename veroorzaakt door THC-consumptie kan verminderen.

THC staat bekend als een eetlustopwekker. Frequent THC-gebruik kan leiden tot gewichtstoename in bepaalde omstandigheden.

Deze studie uit 2011 liet zien dat CBD gewichtstoename veroorzaakt door THC-consumptie kan verminderen bij ratten (5). In hoeverre het zelfde effect verwacht kan worden bij mensen blijft onduidelijk.

Samengevat:

Er zijn minstens 2 onderzoeken, waarvan 1 gedaan met mensen, die hebben aangetoond dat CBD-gebruik kan leiden tot gewichtsverlies. En ten minste 1 onderzoek wees uit dat CBD, THC-gerelateerde gewichtstoename kan verminderen.

Kan CBD-Gebruik Leiden tot Gewichtstoename?

Er zijn ook studies die hebben gevonden dat CBD-gebruik kan leiden tot gewichts-toename.

Bijvoorbeeld:

Een studie uit 2020 gedaan met Wistar-ratten die dagelijks werden blootgesteld aan angstopwekkende stimuli wees uit dat CBD gewichtstoename bevorderde in de groep ratten die dagelijks CBD geïnjecteerd kreeg versus de groep die dat niet kreeg.

Een dosis van 10 mg/kg lichaamsgewicht geïnjecteerde CBD leidde tot een toename van 5,94% in lichaamsgewicht (6).

Aangezien dit onderzoek werd gedaan in de context van angst en stress, is het onduidelijk of CBD een direct effect had op het gewicht of dat CBD een gewicht verhogend effect had vanwege de CBD’s angst remmende effecten.

Een andere studie uit 2007 wees uit dat CBD leidde tot gewichtstoename bij schizofreniepatiënten (7). Gewichtstoename werd geclassificeerd als een bijwerking. Het is onduidelijk of dit een bijwerking was die vaak voorkwam en in wat voor mate.

Een recenter onderzoek uit 2020 met patiënten met de ziekte van Parkinson, toonde ook aan dat CBD leidde tot een toename van het lichaamsgewicht bij 4 van de 13 patiënten (8). De patiënten kregen gedurende 10-15 dagen een sterk gezuiverde vorm van CBD in doses van 20-25 mg/kg/dag.

Een dosis van 20-25 mg/kg/dag is een zeer hoge dosis is, aanzienlijk hoger dan de gemiddelde dosis van een CBD-voedingssupplement.

Uit een ander onderzoek bij epilepsiepatiënten, bleek dat een verhoogde eetlust en gewichtstoename twee van de belangrijkste bijwerkingen waren.

Deze bijwerkingen werden door de patiënten niet als dusdanig ernstig ervaren om te stoppen met het gebruik van CBD.

Samengevat:

Binnen de context van een andere aandoening zoals angst of epilepsie lijkt het erop dat CBD-gebruikt tot gewichtstoename kan leiden. Het kan zijn dat CBD de eetlust en het lichaamsgewicht normaliseert in gevallen waarin eetlust en gewicht negatief worden beïnvloed door een aandoening zoals angst of epilepsie.

Deze studies zeggen echter niets over het effect van CBD in ‘gezonde’ mensen.

Conclusie

Momenteel is het onduidelijk wat voor een effect CBD precies heeft op eetlust en lichaamsgewicht.

Er zijn zowel studies die hebben gevonden dat CBD tot een gewichtsafname kan leiden, als studies die hebben gevonden dat kan leiden tot een gewichtstoename.

Op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur is het onduidelijk welk effect CBD precies heeft op eetlust en lichaamsgewicht.

Er zijn ook studies die geen effect hebben gevonden van CBD op lichaamsgewicht.

Gebaseerd op huidige studies lijkt het voor de hand liggend dat CBD eetlust en lichaamsgewicht normaliseert in gevallen waar het door bijvoorbeeld angst, epilepsie of schizofrenie is verstoord.

Op basis van de huidige studies lijkt CBD geen effect te hebben op mensen die geen verstoorde eetlust hebben. Ook lijken de doses CBD die een effect hebben op gewicht veel hoger dan een gemiddelde aanbevolen dosis in een CBD-voedingssupplement.

Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat je CBD kan gebruiken voor gewichtstoename of afname.

Bronnen:

  1. Carvalho, R. K., Souza, M. R., Santos, M. L., Guimarães, F. S., Pobbe, R. L. H., Andersen, M. L., & Mazaro-Costa, R. (2018). Chronic cannabidiol exposure promotes functional impairment in sexual behavior and fertility of male mice. Reproductive Toxicology, 81, 34–40. https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2018.06.013
  2. Peres, F. F., Diana, M. C., Levin, R., Suiama, M. A., Almeida, V., Vendramini, A. M., . . . Abílio, V. C. (2018). Cannabidiol Administered During Peri-Adolescence Prevents Behavioral Abnormalities in an Animal Model of Schizophrenia. Frontiers in Pharmacology, 9. Published. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00901
  3. Ignatowska-Jankowska, B., Jankowski, M. M., & Swiergiel, A. H. (2011). Cannabidiol decreases body weight gain in rats: Involvement of CB2 receptors. Neuroscience Letters, 490(1), 82–84. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2010.12.031
  4. Sands, T. T., Rahdari, S., Oldham, M. S., Caminha Nunes, E., Tilton, N., & Cilio, M. R. (2018). Long-Term Safety, Tolerability, and Efficacy of Cannabidiol in Children with Refractory Epilepsy: Results from an Expanded Access Program in the US. CNS Drugs, 33(1), 47–60. https://doi.org/10.1007/s40263-018-0589-2
  5. Klein, C., Karanges, E., Spiro, A., Wong, A., Spencer, J., Huynh, T., . . . McGregor, I. S. (2011). Cannabidiol potentiates Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) behavioural effects and alters THC pharmacokinetics during acute and chronic treatment in adolescent rats. Psychopharmacology, 218(2), 443–457. https://doi.org/10.1007/s00213-011-2342-0
  6. Gáll, Z., Farkas, S., Albert, K., Ferencz, E., Vancea, S., Urkon, M., & Kolcsár, M. (2020). Effects of Chronic Cannabidiol Treatment in the Rat Chronic Unpredictable Mild Stress Model of Depression. Biomolecules, 10(5), 801. https://doi.org/10.3390/biom10050801
  7. Leweke, F., Koethe, D., Gerth, C., Nolden, B., Schreiber, D., Gross, S., . . . Klosterkotter, J. (2007). Cannabidiol as an antipsychotic agent. European Psychiatry, 22, S21. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2007.01.084
  8. Leehey, M. A., Liu, Y., Hart, F., Epstein, C., Cook, M., Sillau, S., . . . Bainbridge, J. (2020b). Safety and Tolerability of Cannabidiol in Parkinson Disease: An Open Label, Dose-Escalation Study. Cannabis and Cannabinoid Research, 5(4), 326–336. https://doi.org/10.1089/can.2019.0068
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00