Wat Zijn de Bijwerkingen van CBD Olie?

Bijwerkingen CBD

Hoewel CBD olie vaak wordt gekoppeld aan gezondheidsvoordelen, is het goed om stil te staan bij de bijwerkingen die het kan hebben.

Zeker als je medicatie gebruikt kan het gebruik van CBD olie tot onvoorspelbare bijwerkingen leiden.

Ook als je CBD olie gebruikt van een niet-verifieerbare of onbetrouwbare bron, kunnen er onvoorspelbare bijwerkingen optreden.

Vandaag ga je leren welke potentiële bijwerkingen CBD olie kan hebben.

Bijwerkingen van CBD Olie Gerelateerd Aan het Gebruik Van Medicijnen

Ten eerste is het belangrijk om te vermelden dat wanneer je medicijnen gebruikt, je altijd advies aan je dokter moet vragen voordat je CBD producten gebruikt.

Verschillende studies hebben laten zien dat CBD bepaalde leverenzymen blokkeert die een belangrijke rol hebben bij de stofwisseling van veel verschillende medicijnen (1).

Welke leverenzymen gaat het om?

Het gaat om de groep leverenzymen die aangeduid worden als ‘CYPs’.

Specifiek, gaat het om de volgende CYP450 enzymen: CYP2D6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2A4, en CYP3A4.

In 2006 was al duidelijk dat het CYP3A4 enzym een belangrijke rol speelde bij de stofwisseling van ongeveer 60% van de klinisch voorgeschreven medicijnen (2).

Aangezien CBD het CYP3A4 enzym kan blokkeren, kan het gebruik van CBD in combinatie met medicijnen dus tot onvoorspelbare bijwerkingen leiden.

Als je medicijnen gebruikt is het dus belangrijk om advies aan je dokter te vragen.

De dokter kan de beste inschatting maken of CBD supplementen te combineren zijn met jouw medicijnen.

Of CBD te combineren valt met supplementen is afhankelijk van het supplement.

Bijwerkingen Van CBD Gerelateerd Aan de Lever

Bijwerkingen CBD lever

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat CBD bepaalde leverenzymen kan verhogen die in verband worden gebracht met leverschade.

Het gaat om de volgende leverenzymen:

 • Alanine-aminotransferase (ALT), en;
 • Aspartaattransaminase (AST).

Een toename van deze leverenzymen betekent niet altijd dat er leverschade is. Maar deze toename kan in sommige gevallen wijzen op leverschade.

Hoewel er geen studies bij mensen zijn die daadwerkelijk beschadigd leverweefsel hebben gevonden na consumptie van CBD, zijn er enkele onderzoeken die alarmerende verhogingen van ALT- en AST-enzymen hebben gevonden (3).

In ten minste één van deze onderzoeken werd gekeken naar de effecten van dagelijkse CBD-consumptie met een dosis van 1500 mg bij gezonde vrijwilligers (4).

Aan de andere kant zijn er ook een paar onderzoeken die naar de effecten van CBD op de lever hebben gekeken en geen significante effecten hebben gevonden (5).

Een op CBD-gebaseerd medicijn Epidiolex wordt al sinds 2018 gebruikt in de Verenigde Staten om bepaalde vormen van epilepsie te behandelen. De patiënt die dit medicijn gebruikt, krijgt elke dag zeer hoge dosissen aan CBD binnen. Uit de klinische proeven bleek dat ongeveer 8-25% van de patiënten verhoogde concentraties aan leverenzymen ALT en AST hadden (6). Ook werd in deze studie niet duidelijk of er ook daadwerkelijk sprake was van schade aan de lever.

Samengevat:

Het is momenteel onduidelijk of CBD leverschade kan veroorzaken. Maar in de lage dosissen die gebruikt worden bij supplementen, lijkt het zeer onwaarschijnlijk. De studies die verhoogde leverenzymen vonden gebruikten allemaal zeer hoge dosissen tot wel 1500mg per dag. Een CBD supplement heeft een gemiddelde dosis van 20-60mg. Dit is 20x zo klein.

Bijwerkingen van CBD Gerelateerd Aan Seks Hormonen

Er zijn verschillende dierenstudies die hebben aangetoond dat CBD een effect kan hebben op de productie van testosteron en oestrogeen.

Enkele onderzoeken hebben aangetoond dat CBD de testosteronproductie bij ratten vermindert vanaf doses vanaf 10 mg/kg (7).

Deze onderzoeken suggereren dat hoe hoger de CBD-dosis, hoe sterker het de testosteronproductie beïnvloedt.

Een van deze onderzoeken toonde aan dat kleine doses CBD de testosteronproductie bij ratten verhogen, terwijl grotere doses deze verlagen (8).

In ieder geval één van de onderzoeken in ratten heeft aangetoond dat CBD het aantal zaadcellen verlaagt en sperma afwijkingen veroorzaakt (9).

Houd er rekening mee dat dit allemaal dierstudies zijn en dat de implicaties voor mensen momenteel onduidelijk zijn.

Als u echter als man kinderen probeert te krijgen, raadpleeg uw arts voordat u besluit CBD-producten te gebruiken.

Er is ten minste één onderzoek waaruit blijkt dat CBD een antioestrogene werking heeft. Deze studie werd gedaan op een celkweekmedium van menselijke eierstokcellen. De cellen werden blootgesteld aan CBD en dit leidde tot een afname van de oestrogeen productie.

Als u als vrouw probeert zwanger te worden, is de veiligste manier om u te onthouden van het gebruik van CBD-producten of in ieder geval uw arts te raadplegen alvorens u besluit CBD producten te gebruiken.

Samengevat:

Het is momenteel onduidelijk wat voor effect CBD heeft op seks hormonen in mensen, maar dierenstudies laten zien dat hoge doses CBD een negatief effect zou kunnen hebben.

Potentiële Bijwerkingen Van CBD Tijdens Zwangerschap

Bijwerkingen CBD Zwangerschap

Momenteel is er geen bewijs dat CBD 100% veilig is om te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Er zijn wel een paar onderzoeken die het tegenovergestelde aandragen:

Een dierstudie wees uit dat hoge doses CBD de testiculaire functie verstoort bij mannelijke babyratten (10).

Een andere studie suggereert dat, omdat CBD gemakkelijk de placentabarrière passeert, het een effect kan hebben op de ontwikkeling van het immuunsysteem en het microbioom (11). Echter toont deze studie niet aan of dit ook daadwerkelijk het geval is.

Samengevat:

Er is momenteel niet genoeg onderzoek om te zeggen of het gebruik van CBD tijdens zwangerschap of borstvoeding veilig is of niet.

Het is mogelijk dat het gebruik van CBD tijdens zwangerschap of borstvoeding kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten voor de foetus of zuigeling.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, raden wij ten sterkste af om CBD-producten te gebruiken.

Bijwerkingen Van Vervuilde CBD Olie

Bijwerkingen vervuilde CBD olie

Vervuilde CBD olie kan betrekking hebben op CBD olie wat één of meer van de volgende stoffen bevat:

 • Pesticiden;
 • Zware metalen;
 • Synthetische cannabinoïden;
 • Hoge concentraties THC.

De hennepplant kan op veel verschillende manieren geteeld worden. In sommige gevallen wordt hennep dus ook met giftige stoffen zoals pesticiden geteeld.

Als je CBD olie is geproduceerd met pesticiden bespoten hennep planten dan is de kans groot dat deze in je CBD olie terecht komen. Nou zou een enkele keer wat pesticiden binnenkrijgen niet een enorme impact hebben op je gezondheid. Maar als je regelmatig pesticiden binnenkrijgt over een langere periode kan dit leiden tot verschillende bijwerkingen zoals een verhoogd risico op kanker, problemen bij de voortplanting en psychische stoornissen (12).

Misschien vraag je je af hoe zware metalen in een CBD olie terecht kunnen komen?

Dit kan doordat de hennepplant vrijwel alle stoffen absorbeert uit de grond waar het in geteeld wordt. Als deze grond zware metalen bevat, bijvoorbeeld omdat de grond ook is gebruikt voor industriële doeleinden, dan nemen de hennepplanten deze zware metalen op. Op deze manier kunnen ze in je CBD olie terecht komen.

Net zoals bij pesticiden zal je niet gelijk bijwerkingen ervaren door inname van zware metalen. Maar als je voor een langere periode zware metalen inneemt, kan het zeker tot bijwerkingen leiden zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, bot-, nier- en zenuwaandoeningen (13).

Synthetische cannabinoïden kunnen ook directe gevaarlijke bijwerkingen hebben. Studies hebben aangetoond dat gebruik van synthetische cannabinoïden kan leiden tot psychose en epileptische aanvallen (14).

CBD-olie kan ook hoge concentraties aan THC bevatten. Hoewel dit niet de bedoeling is, kan het voorkomen dat er te hoge concentraties aan THC in de olie terechtkomen. Omdat THC een psychoactieve werking heeft kan dit tot onvoorspelbare bijwerkingen leiden.

Hoe voorkom je dat vervuilde CBD olie inneemt?

Koop alleen CBD olie van een betrouwbare en transparante bron. Elke CBD olie hoort met een lab-analyse rapport te komen waar ook duidelijk het cannabinoïde-profiel te zien is. Zo weet je zeker dat je geen hoge concentraties aan THC inneemt.

Flowerside CBD olie wordt per batch getest op vervuilende stoffen en het cannabinoide-profiel.

Als je een schone en effectieve CBD olie wilt proberen, klik op de knop hieronder:

Bijwerkingen van CBD Olie Op Zichzelf

CBD olie op zichzelf in lage doses heeft meestal geen bijwerkingen.

Toch is het mogelijk dat je één of meerdere van de volgende bijwerkingen ervaart wanneer je CBD olie als voedingssupplement gebruikt:

 • Diarree;
 • Koorts;
 • Verminderde eetlust, en/of;
 • Vermoeidheid/slaperigheid.

Als je lage doses gebruikt is de kans echter klein dat je één van deze bijwerkingen ervaart. En als je CBD olie wilt gebruiken om lekkerder te slapen, kan dit juist een bijwerking zijn die welkom is.

Ook is het belangrijk om te vermelden dat deze bijwerkingen gelijk kunnen optreden wanneer de CBD in werking treedt. Hoe snel CBD in werking treedt is afhankelijk van veel factoren.

Bronnen

 1. Zendulka, O., Dovrtělová, G., Nosková, K., Turjap, M., ŠUlcová, A., Hanuš, L., & Juřica, J. (2016). Cannabinoids and Cytochrome P450 Interactions. Current Drug Metabolism, 17(3), 206–226. https://doi.org/10.2174/1389200217666151210142051
 2. Guengerich, F. P. (2006). Cytochrome P450s and other enzymes in drug metabolism and toxicity. The AAPS Journal, 8(1), E101–E111. https://doi.org/10.1208/aapsj080112
 3. Watkins, P. B., Church, R. J., Li, J., & Knappertz, V. (2020). Cannabidiol and Abnormal Liver Chemistries in Healthy Adults: Results of a Phase I Clinical Trial. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 109(5), 1224–1231. https://doi.org/10.1002/cpt.2071
 4. Taylor, L., Crockett, J., Tayo, B., Checketts, D., & Sommerville, K. (2020). Abrupt withdrawal of cannabidiol (CBD): A randomized trial. Epilepsy & Behavior, 104, 106938. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.106938
 5. Stohs, S., & Ray, S. (2020). Is cannabidiol hepatotoxic or hepatoprotective: A review. Toxicology Research and Application, 4, 239784732092294. https://doi.org/10.1177/2397847320922944
 6. Leehey, M. A., Liu, Y., Hart, F., Epstein, C., Cook, M., Sillau, S., . . . Bainbridge, J. (2020). Safety and Tolerability of Cannabidiol in Parkinson Disease: An Open Label, Dose-Escalation Study. Cannabis and Cannabinoid Research, 5(4), 326–336. https://doi.org/10.1089/can.2019.0068
 7. List A., Nazar B., Nyquist S., Harclerode J. The effects of delta9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on the metabolism of gonadal steroids in the rat. Drug Metab Dispos. 1977;5(3):268–272.
 8. Dalterio, S., Bartke, A., & Mayfield, D. (1983). Cannabinoids stimulate and inhibit testosterone production and. Life Sciences, 32(6), 605–612. https://doi.org/10.1016/0024-3205(83)90205-9
 9. Carvalho, R. K., Santos, M. L., Souza, M. R., Rocha, T. L., Guimarães, F. S., Anselmo-Franci, J. A., & Mazaro-Costa, R. (2018). Chronic exposure to cannabidiol induces reproductive toxicity in male Swiss mice. Journal of Applied Toxicology, 38(9), 1215–1223. https://doi.org/10.1002/jat.3631
 10. Dalterio, S. L., & deRooij, D. G. (1986). Maternal cannabinoid exposure Effects on spermatogenesis in male offspring. International Journal of Andrology, 9(4), 250–258. https://doi.org/10.1111/j.1365-2605.1986.tb00888.x
 11. Dong, C., Chen, J., Harrington, A., Vinod, K. Y., Hegde, M. L., & Hegde, V. L. (2018). Cannabinoid exposure during pregnancy and its impact on immune function. Cellular and Molecular Life Sciences, 76(4), 729–743. https://doi.org/10.1007/s00018-018-2955-0
 12. Kim, K. H., Kabir, E., & Jahan, S. A. (2017). Exposure to pesticides and the associated human health effects. Science of The Total Environment, 575, 525–535. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.09.009
 13. Zheng, N., Wang, Q., Zhang, X., Zheng, D., Zhang, Z., & Zhang, S. (2007). Population health risk due to dietary intake of heavy metals in the industrial area of Huludao city, China. Science of The Total Environment, 387(1–3), 96–104. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2007.07.044
 14. van Amsterdam, J., Brunt, T., & van den Brink, W. (2015). The adverse health effects of synthetic cannabinoids with emphasis on psychosis-like effects. Journal of Psychopharmacology, 29(3), 254–263. https://doi.org/10.1177/0269881114565142
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00