Wat Zijn de Ervaringen Van Mensen Die CBD Olie Gebruiken?

Ervaringen CBD olie

CBD kan allerlei verschillende effecten teweegbrengen.

De één voelt helemaal niets, terwijl de andere CBD ziet als een wondermiddel.

Hoe kan dit?

Ten eerste is het belangrijk om te realiseren dat CBD bij iedereen een net wat ander effect teweeg kan brengen.

Ten tweede kan CBD op wel 100 verschillende manieren gebruikt worden, waardoor de verschillen in effecten ook zo divers zijn.

Vandaag gaan we verschillende wetenschappelijke studies bekijken om te zien wat de meest gangbare ervaringen zijn bij het gebruik van CBD olie.

Ook gaan we dieper in op waarom er zulke grote verschillen in ervaringen kunnen zijn.

De Meest Gangbare Positieve Ervaringen Bij Het Gebruik van CBD Olie

Er zijn door de jaren heen verschillende enquêtes gehouden onder de bevolking om CBD-gebruik in kaart te brengen.

Uit deze enquêtes is gebleken dat de een deel van CBD-gebruikers CBD-producten gebruiken voor algemeen welzijn en een deel voor een bepaald medisch doel als zelfmedicatie.

Voordat we ingaan op de resultaten van deze enquêtes willen we benadrukken dat Flowerside CBD producten niet geschikt zijn om te gebruiken voor medische doeleinden zonder uw arts te raadplegen. Raadpleeg altijd uw arts als u denkt een medisch probleem te hebben en begin niet aan zelfmedicatie. Flowerside CBD producten zijn voedingssupplementen en geen medicijnen.

Een op een enquête gebaseerde studie uit 2018 met 2409 CBD-gebruikers liet zien dat 63% van de gebruikers CBD gebruikten voor medische aandoeningen (1). De meest voorkomende aandoeningen waar CBD voor werd gebruikt waren aandoeningen gerelateerd aan:

 • Pijn;
 • Angst;
 • Depressie, en;
 • Slaap.

Van deze ‘medische’ gebruikers gaf 36% aan dat CBD op zichzelf al erg effectief was voor de desbetreffende aandoening. Dus 36% ervaarde CBD zonder andere medicijnen als effectief. 33% van deze medische gebruikers gaf aan minimaal één milde bijwerking te ervaren door het gebruik van CBD.

De meest voorkomende bijwerkingen voor deze medische gebruikers waren:

 • Een droge mond;
 • Euforie;
 • Honger;
 • Rode ogen, en;
 • Slaperigheid.

Interessant was dat vrouwen eerder geneigd waren dan mannen om CBD te gebruiken als een vorm van zelfmedicatie.

Van de groep die CBD voor algemeen welzijn gebruikten, was de mannelijke groep significant groter.

Of dit betekent dat er een verschil in ervaring is voor CBD-producten tussen mannen en vrouwen is nog onduidelijk.

De meest gangbare methodes om CBD te gebruiken waren:

 • Sublinguaal (onder de tong);
 • Vaporiseren;
 • Capsules/pillen;
 • Vloeistoffen;
 • Roken;
 • Eetbare producten zoals gummibeertjes;
 • Huidproducten zoals crèmes.

Nu zullen al deze methodes van inname een effect creëren. Hoe snel CBD werkt bij elke methode en voor hoe lang kan echter sterk verschillen per methode.

Een andere op een enquête gebaseerde studie met 253 chronische pijn-patiënten uit 2021 liet zien dat 62% ooit een CBD product had geprobeerd (2). Van deze 62% ervaarde meer dan de helft (59%) het gebruikte CBD product als behulpzaam om pijn te verminderen en maar liefst 67.6% verminderde traditionele medicijnen zoals opioïden ermee.

Een andere studie die de ervaringen van CBD-gebruikers onder ‘Reddit’ posters onderzocht vond dat 90% van de gebruikers CBD als effectief ervaarde voor allerlei verschillende aandoeningen (3).

Psychiatrische aandoeningen zoals autisme waren de meest gerapporteerde aandoeningen waarbij gebruikers CBD als effectief ervaarden.

Andere soort aandoeningen die veel gerapporteerd werden waren:

 • Orthopedische aandoeningen zoals reumatische artritis;
 • Slaapproblemen zoals nachtmerries;
 • Neurologische aandoeningen zoals hoofdpijn, en
 • In mindere mate ook een aantal andere aandoeningen.

De onderzoekers geven aan dat ook al ervaren deze gebruikers blijkbaar positieve effecten van CBD, er geen klinisch bewijs is dat CBD ook daadwerkelijk gebruikt kan worden voor deze aandoeningen.

Het kan zijn dat een groot deel van deze gebruikers een placebo-effect ervaart met het gebruik van CBD.

Het kan ook zijn dat ze wel degelijk een positief effect ervaren wat geproduceerd is door de CBD.

Zolang er geen klinisch onderzoek is kunnen we het niet weten.

Eén ding is zeker:

Het is sterk af te raden om CBD producten te gebruiken voor medicinale doeleinden zonder advies aan uw dokter te vragen. Flowerside CBD-producten zijn dan ook niet geschikt om gebruikt te worden voor medicinale doeleinden en dienen alleen gebruikt te worden als voedingssupplement.

Ook is belangrijk om te vermelden dat al deze studies al voorgeselecteerd hebben op “CBD-gebruikers”. Iemand die een aantal keer CBD heeft gebruikt en geen positief effect heeft ervaren zal zichzelf niet snel opgeven voor een CBD-onderzoek of zichzelf bestempelen als een “CBD-gebruiker”.

Dit betekent dat een deel van deze studieresultaten is te verklaren vanuit voorselectie.

Een meer objectieve studie gebaseerd op een enquête onder rugbyspelers in het Verenigd Koninkrijk vond dat 25% van 517 spelers CBD heeft gebruikt in het verleden of CBD gebruikt (4). Hoe hoger de leeftijd hoe hoger de kans dat een rugbyspeler CBD gebruikte. In de leeftijdscategorie van 28-33 gebruikte 28% regelmatig CBD, had 12% CBD gebruikt in het verleden en had 60% nooit CBD gebruikt.

Studie rugbyspelers percentage CBD-gebruikers

Van de CBD-gebruikers waren de ervaringen als volgt:

 • 67% van de gebruikers ervaarde een positief effect;
 • 33% van de gebruikers ervaarde geen positief effect;

Van de 67% gebruikers die een positief effect ervaarden, waren de ervaringen als volgt:

 • 41% ervaarde betere slaap met het gebruik van CBD;
 • 14% ervaarde beter herstel en minder pijn met het gebruik van CBD;
 • 6% ervaarde betere stemming met het gebruik van CBD;
 • 3% ervaarde minder angst, en;
 • 8% ervaarde een positief effect met overige doeleinden zoals herstel van een hersenschudding;
 • Geen van de CBD-gebruikende rugbyspelers ervaarde bijwerkingen.

Belangrijk om weer te vermelden is dat er dus geen klinisch bewijs is dat CBD gebruikt kan worden voor deze doeleinden. Het kan goed dat deze rugbyspelers een placebo-effect ervaren.

Ondanks al deze ervaringen raden we sterk af om CBD te gebruiken voor medicinale doeleinden. In ieder geval totdat er klinisch onderzoek is om het een en ander uit te sluiten. Raadpleeg uw arts als u denkt een medische aandoening te hebben.

De Meest Gangbare Negatieve Ervaringen Bij Het Gebruik van CBD Olie

In de meeste enquêtes komen weinig tot geen zware bijwerkingen gerapporteerd bij het gebruik van CBD-olie.

Dat gebruikers geen zware bijwerkingen ervaren betekent echter niet dat CBD geen zware bijwerkingen heeft.

CBD is nog volop in onderzoek. En zeker hoge dosissen CBD genomen over lange periodes zou tot onvoorspelbare bijwerkingen kunnen leiden.

Wanneer we het over bijwerkingen hebben die daadwerkelijk worden ervaren door gebruikers hebben, komen uit een recente studie met 387 CBD-gebruikers de volgende negatieve ervaringen naar voren (5):

 • Droge mond (11%);
 • Slaperigheid/vermoeidheid (3%)

En in veel mindere mate (allen minder dan 2%):

 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid;
 • Diarree;
 • Seksuele problemen;
 • Concentratieproblemen.

Conclusie

Het is duidelijk dat CBD verschillende ervaringen teweeg kan brengen.

Uit enquêtes en studies blijkt dat CBD-gebruikers verschillende positieve effecten kunnen ervaren.

Echter is er momenteel geen klinisch bewijs wat deze positieve ervaringen ondersteunt. Het kan zijn dat een deel van deze ervaringen op een placebo-effect berust.

Een deel van de CBD-gebruikers ervaart ok negatieve effecten met het gebruik van CBD. Deze effecten zijn over het algemeen mild van aard.

Hoewel Flowerside CBD olie niet geschikt is om gebruikt te worden voor medische doeleingen, kan het een zeer effectieve toevoeging aan je dagelijkse dieet zijn voor je algemene welzijn:

Bronnen:

 1. Corroon, J., & Phillips, J. A. (2018). A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users. Cannabis and Cannabinoid Research, 3(1), 152–161. https://doi.org/10.1089/can.2018.0006
 2. Schilling, J. M., Hughes, C. G., Wallace, M. S., Sexton, M., Backonja, M., & Moeller-Bertram, T. (2021). Cannabidiol as a Treatment for Chronic Pain: A Survey of Patients’ Perspectives and Attitudes. Journal of Pain Research, Volume 14, 1241–1250. https://doi.org/10.2147/jpr.s278718
 3. Leas, E. C., Hendrickson, E. M., Nobles, A. L., Todd, R., Smith, D. M., Dredze, M., & Ayers, J. W. (2020). Self-reported Cannabidiol (CBD) Use for Conditions With Proven Therapies. JAMA Network Open, 3(10), e2020977. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.20977
 4. Kasper, A. M., Sparks, S. A., Hooks, M., Skeer, M., Webb, B., Nia, H., . . . Close, G. L. (2020). High Prevalence of Cannabidiol Use Within Male Professional Rugby Union and League Players: A Quest for Pain Relief and Enhanced Recovery. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 30(5), 315–322. https://doi.org/10.1123/ijsnem.2020-0151
 5. Moltke, J., & Hindocha, C. (2021). Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety, and sleep problems. Journal of Cannabis Research, 3(1). https://doi.org/10.1186/s42238-021-00061-5
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00