Hoe Lang Werkt CBD Olie?

Vandaag ga je leren hoe lang CBD werkt nadat je het ingenomen, geïnhaleerd, of gesmeerd hebt.

Op de vraag hoe lang CBD olie werkt is geen eenduidig antwoord te geven.

Hoe lang CBD olie precies werkt nadat je het ingenomen hebt is sterk afhankelijk van:

 • Je individuele metabolisme,
 • Hoe je het consumeert (oraal innemen, smeren, of inhaleren),
 • Als je het oraal inneemt, of je het op een volle maag inneemt,
 • Hoe hoog de dosis is, en,
 • Hoe vaak je CBD gebruikt.

Toch kunnen we wel iets zeggen over hoe lang CBD gemiddeld werkt gebaseerd op hoe je het inneemt.

Want de manier van inname heeft de grootste invloed op hoe lang CBD werkt.

Hoe Lang Werkt CBD Bij Orale Inname?

Hoewel het relatief lang duurt voordat je de effecten van CBD voelt bij orale inname, is de duur van de effecten het langst vergeleken met andere manieren van inname/toediening.

CBD werkt dus het langst wanneer je het oraal inneemt.

Maar hoe lang precies?

Verschillende onderzoeken hebben deze vraag proberen te beantwoorden.

Bijvoorbeeld:

Een onderzoek uit 2004 wees uit dat de halveringstijd van CBD na orale consumptie, na een enkele dosis CBD voor iemand die nooit CBD gebruikt, 1,09 uur is voor een dosis van 10 mg en 1,97 uur voor een dosis van 20 mg (1).

Dit onderzoek laat zien dat de dosis dus sterk beïnvloedt hoe lang CBD precies werkt. Hoe hoger de dosis hoe langer het werkt.

Een ander onderzoek uit 2017 wees uit dat de halveringstijd van CBD tussen 2,95 uur en 3,21 uur lag, na consumptie van orale capsules van 10 mg (2).

Deze studies kwamen tot verschillende metingen van de halveringstijd.

Dit kan te maken hebben met het feit dat ‘sublinguale’ inname ook vaak onder oraal wordt geschaard.

Sublinguale inname is inname van CBD door de slijmvliezen onder de tong.

In de praktijk wordt CBD olie altijd zowel sublinguaal ingenomen, als gewoonweg doorgeslikt.

CBD werkt iets sneller wanneer je het sublinguaal inneemt vergeleken met wanneer je het gelijk doorslikt. Dit komt omdat het de CBD sneller je bloedbaan inkomt.

Doordat CBD sublinguaal ingenomen sneller werkt, lijkt het ook minder lang te werken. Maar dit is niet helemaal waar. Omdat de CBD sneller je bloedbaan inkomt, breekt het ook sneller af.

Het kan zijn dat het verschil in metingen tussen deze twee studies te maken heeft met het feit dat in de ene studie sprake was van sublinguale inname en in de andere niet.

Wanneer je het aantal dagen dat je CBD gebruikt verhoogt, neemt ook de halveringstijd sterk toe.

Een onderzoek uit 1991 wees uit dat na dagelijks oraal gebruik van CBD gedurende 6 weken een dosis CBD een halveringstijd heeft van 2 tot 5 dagen (3).

Bij orale inname geldt, hoe langer je CBD gebruikt hoe langer een dosis blijft werken.

Daarom raden we ook altijd aan om CBD olie 3-4 weken lang dagelijks in te nemen voordat je oordeelt of het werkt of niet.

CBD olie werkt veel langer en beter als je het regelmatig (dagelijks) inneemt.

Ook wordt CBD veel beter geabsorbeerd als je het inneemt op een volle maag. En het liefst op een volle maag waar vetten inzitten.

CBD is vet-oplosbaar. Dit betekent dat het veel beter wordt opgenomen in je maag-darm kanaal als het vermengd is met vetten.

CBD wordt tot wel 5x beter opgenomen op een volle maag met vetten vergeleken met op een lege maag.

Wanneer je CBD dus op een volle maag met vetten inneemt versus op een lege maag, kan eenzelfde dosis 5x sterker zijn.

Dit betekent dat CBD dus ook langer werkt bij orale inname, als je het inneemt op een volle maag met vetten.

Dit is ook een van de belangrijkste tips om CBD olie effectief te gebruiken.

Hoe Lang Werkt CBD Bij Inhaleren (Roken of Vapen)?

Het inhaleren van CBD werkt erg snel.

Gebruikerservaringen laten zien dat hoe lang CBD werkt bij inhalatie wel een stuk minder lang is dan orale inname.

Toch is er ten minste één onderzoek heeft aangetoond dat de halveringstijd van CBD aanzienlijk langer is wanneer het wordt gerookt of verdampt in vergelijking met andere consumptiemethoden.

Deze studie uit 1986 schatte dat de halveringstijd na het roken van 20 mg CBD ongeveer 31 uur is (4).

Op basis van gebruikerservaringen en anekdotische rapporten lijkt het niet waarschijnlijk dat het inhaleren van van CBD zal leiden tot een langere halfwaardetijd dan orale/sublinguale consumptie.

Dit is waarom:

CBD-gebruikers melden consequent dat de effecten van orale en sublinguale vormen van CBD veel langer aanhouden dan bij gerookte of verdampte CBD.

Wat zou deze resultaten kunnen verklaren?

De deelnemers aan de studie waren regelmatige gebruikers van wiet. Wiet bevat CBD, al is het maar in kleine hoeveelheden.

Ook bevat wiet hoge concentraties THC.

THC en CBD worden door dezelfde leverenzymen afgebroken.

Als deze enzymen druk bezig zijn om THC af te breken, duurt het dus ook langer voor de CBD wordt afgebroken.

Dit zou kunnen verklaren waarom de halfwaardetijd van gerookte CBD zo veel hoger was in deze studie in vergelijking met de eerdergenoemde onderzoeken waarin werd gekeken naar de halfwaardetijd van CBD na orale en sublinguale/oromucosale consumptie.

We hebben gezien dat, hoewel een enkele dosis CBD in de vorm van een drank of sublinguale/oromucosale spray een halfwaardetijd heeft van 1 tot 3 uur, 6 weken dagelijkse orale consumptie van CBD de halfwaardetijd van CBD kan verhogen tot tussen de 2 en 5 dagen.

Het is waarschijnlijk dat chronisch gerookte/verdampte THC en CBD een aanzienlijk langere halfwaardetijd heeft dan een eenmalige dosis. En de deelnemers aan dit onderzoek inhaleerden hoogstwaarschijnlijk regelmatig THC en CBD bij hun gebruik van marihuana.

Als algemene regel:

CBD werkt minder lang wanneer je het inhaleert vergeleken met orale inname.

Maar hoe lang het precies werkt is dus sterk afhankelijk van hoe vaak je CBD gebruikt.

Hoe Lang Werkt CBD Bij Lokale Toediening (Op de Huid Smeren)?

Momenteel is er geen wetenschappelijke data wat aantoont hoe lang CBD precies werkt bij lokale toediening.

Hoe lang het precies werkt is hoogstwaarschijnlijk ook sterk afhankelijk van de reden van gebruik.

Als je CBD lokaal toedient, dus smeert in de vorm van olie of crème, om pijn te verzachten heeft het vaak maar effect voor korte duur. Hoe lang precies? Ongeveer 2 uur is onze ervaring.

Hoe lang CBD werkt bij lokale toediening voor ontstekings-gerelateerde huidproblemen kan hier weer sterk van verschillen.

Een onderzoek bij 20 patiënten met de twee meest voorkomende huidaandoeningen:

 • Psoriasis, en,
 • Atopische dermatitis en de daaruit voortvloeiende littekens,

Toonde aan dat lokaal toegediende CBD in de vorm van een zalf, significante verlichting kan bieden (5).

De patiënten kregen 3 maanden lang en tweemaal per dag een CBD zalf gesmeerd op de beschadigde plekken van hun huid.

Aangezien de patiënten tweemaal per dag de CBD zalf kregen toegediend, lijkt het iig effectief om bij ontstekings-gerelateerde huidaandoeningen minimaal 10 uur tussen elke toediening te laten.

Dus gebaseerd op de huidige data, lijkt lokaal toegediende CBD bij ontstekings-gerelateerde huidaandoeningen minimaal 10 uur te werken.

Conclusie

Hoe lang CBD olie precies werkt nadat je het geconsumeerd hebt is sterk afhankelijk van:

 • Je individuele metabolisme,
 • Hoe je het consumeert (oraal innemen, smeren, of inhaleren),
 • Als je het oraal inneemt, of je het op een volle maag inneemt,
 • Hoe hoog de dosis is, en,
 • Hoe vaak je CBD gebruikt.

Bij orale inname werkt CBD vaak 4-8 uur. Hoe hoger de dosis en hoe vaker je CBD inneemt hoe langer het werkt. Ook geldt bij orale inname dat CBD langer werkt als je het inneemt op een volle maag met vetten.

Bij inhaleren werkt CBD vaak 1-3 uur. Hoe hoger de dosis en hoe vaker je CBD inneemt, hoe langer het werkt.

Bij lokale toediening werkt CBD voor het verzachten van pijn vaak 1-2 uur. Bij het verzachten van ontstekings-gerelateerde huidaandoeningen 8-12 uur.

Bronnen:

 1. Guy, G. W., & Flint, M. E. (2004). A Single Centre, Placebo-Controlled, Four Period, Crossover, Tolerability Study Assessing, Pharmacodynamic Effects, Pharmacokinetic Characteristics and Cognitive Profiles of a Single Dose of Three Formulations of Cannabis Based Medicine Extracts (CBMEs) (GWPD9901), Plus a Two Period Tolerability Study Comparing Pharmacodynamic Effects and Pharmacokinetic Characteristics of a Single Dose of a Cannabis Based Medicine Extract Given via Two Administration Routes (GWPD9901 EXT). Journal of Cannabis Therapeutics, 3(3), 35–77. https://doi.org/10.1300/j175v03n03_03
 2. Atsmon, J., Cherniakov, I., Izgelov, D., Hoffman, A., Domb, A. J., Deutsch, L., . . . Sacks, H. (2018). PTL401, a New Formulation Based on Pro-Nano Dispersion Technology, Improves Oral Cannabinoids Bioavailability in Healthy Volunteers. Journal of Pharmaceutical Sciences, 107(5), 1423–1429. https://doi.org/10.1016/j.xphs.2017.12.020
 3. Consroe, P., Kennedy, K., & Schram, K. (1991). Assay of plasma cannabidiol by capillary gas chromatography/ion trap mass spectroscopy following high-dose repeated daily oral administration in humans. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 40(3), 517–522. https://doi.org/10.1016/0091-3057(91)90357-8
 4. Ohlsson, A., Lindgren, J. E., Andersson, S., Agurell, S., Gillespie, H., & Hollister, L. E. (1986). Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. Biological Mass Spectrometry, 13(2), 77–83. https://doi.org/10.1002/bms.1200130206
 5. Palmieri B, Laurino C, Vadalà M. A therapeutic effect of cbd-enriched ointment in inflammatory skin diseases and cutaneous scars. Clin Ter. 2019 Mar-Apr;170(2):e93-e99. doi: 10.7417/CT.2019.2116. PMID: 30993303
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00